Wat is mijn opzegtermijn?

Om te bepalen wat uw opzegtermijn is, is het in eerste instantie van belang om uw arbeidsovereenkomst te raadplegen. Heeft u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan hoeft u als werknemer in principe niet op te zeggen, de arbeidsovereenkomst eindigt automatisch na de einddatum. Als u na de einddatum werkzaam blijft bij uw werkgever zal uw contract stilzwijgend worden verlengd.

Een contract voor bepaalde tijd eindigt dus van rechtswege zonder dat daartoe een opzegging is vereist. Indien u een contract voor bepaalde tijd heeft welke 6 maanden of langer duurt en uw werkgever niet voornemens is om u een nieuw contract te geven, dan moet uw werkgever de beëindiging van uw contract wel uiterlijk één maand voordat uw dienstverband eindigt schriftelijk aan u bevestigen. Indien dat niet (tijdig) gebeurt is uw werkgever u een vergoeding verschuldigd.

Heeft u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan staat in de arbeidsovereenkomst en/of in de eventueel van toepassing zijnde cao regeling welke opzegtermijn u als werknemer moet aanhouden. De werkgever moet in ieder geval de volgende termijnen in acht nemen,

als de arbeidsovereenkomst:

 • korter dan vijf jaren heeft geduurd: één maand;
 • vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar heeft geduurd: twee maanden;
 • tien jaar of langer, maar korter dan vijftien jaar: drie maanden;
 • vijftien jaar of langer: vier maanden.

 

De werknemer heeft in principe een opzegtermijn van één maand. Hiervan kan in een arbeidsovereenkomst worden afgeweken met dien verstande dat de opzegtermijn voor een werknemer nooit langer mag zijn dan zes maanden. Als er een langere opzegtermijn voor werknemer geldt, heeft de werkgever altijd een dubbele termijn in acht te nemen. Als u als werknemer bijvoorbeeld een opzegtermijn van vier maanden heeft, dan heeft de werkgever een opzegtermijn van acht maanden. Het bovenstaande is geen wet van Meden en Perzen, er zijn uitzonderingen mogelijk. Heeft u specifieke vragen, neemt u dan contact met ons op.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

  Liever persoonlijk contact?

  Wij zijn bereikbaar van maandag tm vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

  Bel Mail Chat

  Of loop binnen bij ons kantoor aan het Beneden Oosterdiep 57 in Veendam.