Wanneer krijg ik een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

De algemene regel is dat een werknemer die langer dan 3 jaar in dienst is automatisch een vast contract krijgt. Dit is ook het geval als een werknemer binnen deze periode een vierde contract voor bepaalde tijd is aangegaan. Als u dus 4 contracten van een half jaar bent aangegaan met uw werkgever, bent u bij aanvang van het vierde contract slechts anderhalf jaar in dienst. Desalniettemin heeft u vanaf dat moment een vast contract. Dit heeft vooral grote gevolgen in het geval uw werkgever uw contract wenst te beëindigen, maar daarover volgt later meer.

Een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ontstaat ook wanneer er sprake is van ‘stilzwijgende verlenging’. Indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt en u blijft nadien dezelfde werkzaamheden verrichten, dan wordt de arbeidsovereenkomst automatisch verlengd met dezelfde voorwaarden voor dezelfde periode. Indien uw vierde arbeidsovereenkomst stilzwijgend wordt verlengd of een tijdelijke arbeidsovereenkomst de termijn van drie jaren overschrijdt, dan komt u vrijwel altijd automatisch in vaste dienst.

Er zijn een aantal uitzonderingen op deze regel. U heeft geen recht op een vast contract in de volgende situaties:

 • u heeft een leerwerkovereenkomst voor een beroepsbegeleidende leerweg opleiding;
 • u bent jonger dan achttien jaar en werkt minder dan twaalf uur per week;
 • u werkt als uitzendkracht en in uw contract staat een uitzendbeding;
 • u bent een invalkracht in het onderwijs;
 • u heeft de AOW-leeftijd.

Het is ook mogelijk dat er uitzonderingen zijn opgenomen in een cao regeling. Het kan bijvoorbeeld zijn dat hier andere regels genoteerd zijn over het aantal tijdelijke contracten dat uw werkgever u mag geven of over de periode waarin uw werkgever u een tijdelijke contract mag geven.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

  Liever persoonlijk contact?

  Wij zijn bereikbaar van maandag tm vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

  Bel Mail Chat

  Of loop binnen bij ons kantoor aan het Beneden Oosterdiep 57 in Veendam.