Wanneer heb ik een arbeidsovereenkomst?

Om te bepalen of u al dan niet een arbeidsovereenkomst met uw werkgever heeft is het van belang om naar drie specifieke voorwaarden te kijken:

 • U heeft zich verbonden om in dienst van uw werkgever arbeid te verrichten. Om te weten of u daadwerkelijk in dienst bent is het van belang om te zien of er in zekere mate sprake is van een ‘gezagsverhouding’. Van belang is of uw werkgever op een gegeven moment kan besluiten welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Dit moet niet al te letterlijk worden genomen, veel werknemers zullen hun werkzaamheden grotendeels zelfstandig kunnen verrichten. Er is sprake van een gezagsverhouding als een werkgever gebruik kan maken van de mogelijkheid om instructies te geven.
 • De werkgever moet loon betalen voor de verrichte werkzaamheden. Loon is de vergoeding die de werkgever aan werknemer moet betalen voor de verrichte arbeid. Alhoewel loon meestal een zeker geldbedrag zal omvatten, is dit niet noodzakelijk.
 • Er moet sprake zijn van enige vorm van continuïteit. Incidentele klussen leiden niet tot een arbeidsovereenkomst. Er zal min of meer een vast tijdschema moeten worden aangehouden.

Het is niet noodzakelijk om een getekende arbeidsovereenkomst te hebben. Zolang aan bovenstaande voorwaarden is voldaan is er sprake van een arbeidsovereenkomst. Als er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst is aangegaan zal worden gekeken naar de feiten en omstandigheden van het geval waarbij het met name van belang is om te achterhalen of partijen de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst hebben beoogd. Twijfelt u erover of u al dan niet een arbeidsovereenkomst heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

  Liever persoonlijk contact?

  Wij zijn bereikbaar van maandag tm vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

  Bel Mail Chat

  Of loop binnen bij ons kantoor aan het Beneden Oosterdiep 57 in Veendam.