viewBox="0 0 1090.854 610">

Planschade

Juridische hulp bij het aanvragen van een schadevergoeding.

Heeft u een woning in de buurt van het windpark N33 en denkt u dat de waarde van uw woning is beïnvloed door de komst van het windpark? Wij helpen u met een planschadeprocedure.

Planschade windmolens

Nederland moet verduurzamen en dit heeft de aankomende jaren gevolgen voor de landinrichting. Zo is er onder andere een windmolenpark gebouwd in Meeden, langs de N33. De komst van dit windpark heeft de afgelopen jaren tot grote discussies geleid. Nu het windpark er is gekomen, is het tijd om vooruit te kijken en te zien welke gevolgen het park voor omwonenden heeft. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan waardevermindering van woningen die in de buurt van de windmolens zijn gelegen. Deze en eventuele andere schade is het gevolg van bestemmingsplanwijzigingen waarvoor mogelijk een planschadevergoeding verkregen kan worden.

De planschade komt voor rekening van het bestuursorgaan die het schadeveroorzakend besluit heeft genomen, maar het verzoek wordt ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de gemeenten Midden-Groningen of Veendam. Bij windpark N33 komt eventuele planschade voor rekening van het Rijk. Het Rijk zal deze planschade verhalen op de initiatiefnemers van het windpark via een planschadeovereenkomst.


Planschadevergoedingen Windpark N33 toegekend!

Naar aanleiding van de bouw van het Windpark N33 heeft SK Juristen bewoners van Meeden, Zuidbroek, Veendam en Wildervank geadviseerd over schadevergoedingsmogelijkheden. Onderdeel hiervan was het ‘Kenniscafé Planschade’ die in november 2019 heeft plaatsgevonden. Nadat SK Juristen de planschadeprocedures heeft opgestart kan nu het heuglijke nieuws gebracht worden dat de eerste compensaties uitbetaald gaan worden. De schadevergoedingen nemen de onvrede niet weg, maar met gepaste trots vieren wij dit samen met onze cliënten als een overwinning.

Informatieaanvraag

Wilt u hulp ontvangen van de Rechtswinkel Veendam bij het aanvragen van schadecompensatie? Laat uw gegevens achter en wordt vrijblijvend teruggebeld voor een afspraak of het stellen van uw vragen!

Planschade
reCAPTCHA