Wat houdt een relatiebeding in?

Stel dat u een accountmanager bent en dat u bij uw werkgever zorgdraagt voor een relatiebestand van 10.000 klanten. U bent echter toe aan een nieuwe uitdaging en wilt voor uzelf beginnen. Voordat u ontslag neemt koopt u een USB-stick en kopieert u het volledige klantenbestand van uw werkgever om een vliegende start te kunnen maken. U schrijft alle relaties vervolgens aan met de mededeling dat u voor uzelf gaat beginnen en biedt iedereen 10% korting op het tarief van uw voormalige werkgever aan.

Bovenstaande situatie gaat natuurlijk wel heel ver. Maar om er zeker van te zijn dat hun klantenbestand niet bij concurrenten terecht komt nemen werkgevers vaak een relatiebeding op in hun arbeidscontracten. Enigszins afhankelijk van de formulering zal dit tot gevolg hebben dat u na het einde van uw dienstverband relaties van uw werkgever niet mag aanschrijven voor soortgelijke en/of aanverwante bedrijfsactiviteiten. Indien u dat wel doet terwijl er een geldig relatiebeding is overeengekomen bent u een contractuele boete aan uw werkgever verschuldigd. Dit om ervoor te zorgen dat een door de jaren heen zorgvuldig opgebouwd klantenbestand niet zomaar bij een concurrent terecht komt.

Wat er allemaal onder een relatie kan worden verstaan is bijzonder sterk afhankelijk van specifieke omstandigheden. In ieder geval is het van belang dat het voor werkgever en werknemer duidelijk moet zijn wat zij met het relatiebeding voor ogen hebben. Het gaat niet alleen om een zuiver taalkundige uitleg van het relatiebeding maar ook om de omstandigheden waaronder het beding tot stand is gekomen. In veel gevallen zal een eerste (toevallige) ontmoeting niet voldoende zijn om van een relatie van de werkgever te kunnen spreken, maar indien bijvoorbeeld veel tijd en aandacht in deze ontmoeting is geïnvesteerd en de kans reëel is dat uit deze ontmoeting een opdracht voortvloeit, kan dit heel goed anders zijn. Wees aldus voorzichtig met het aanschrijven van contacten van uw ex-werkgever. Twijfelt u over de strekking van uw relatiebeding, neemt u dan contact met ons op.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

    Liever persoonlijk contact?

    Wij zijn bereikbaar van maandag tm vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

    Bel Mail Chat

    Of loop binnen bij ons kantoor aan het Beneden Oosterdiep 57 in Veendam.