Wat is een vaststellingsovereenkomst en waar moet ik op letten?

De vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd, is een overeenkomst tussen werkgever en werknemer waarin afspraken worden gemaakt over het einde van een arbeidsovereenkomst. Gebruikelijk is dat deze overeenkomst het gevolg is van een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. Bij de te maken afspraken kan gedacht worden aan de einddatum van het dienstverband, een transitievergoeding, ontslag uit concurrentie-/relatiebeding, afbetaling studiekosten, geheimhouding, social media uitingen en dergelijke. Een vaststellingsovereenkomst is tevens van belang om WW rechten veilig te stellen. Er zijn verschillende redenen waarom een werkgever die het dienstverband van een werknemer wenst te beëindigen een vaststellingsovereenkomst aanbiedt (bijvoorbeeld: disfunctioneren, een gebrek aan werk, arbeidsconflicten). Als werknemer is het van belang te weten dat een vaststellingsovereenkomst voor een werkgever vaak de enige reden om een arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen. Dit geeft de werknemer een goede uitgangspositie om tot goede beëindigingsafspraken te komen.

Nadat werkgever en werknemer een vaststellingsovereenkomst ondertekend hebben komen de gemaakte afspraken in de plaats van de gesloten arbeidsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst kan rechten van een werknemer aantasten die hij op grond van de wet wel zou hebben. Als werknemer is het daarom van belang om nooit tot ondertekening van een overeenkomst over te gaan zonder deze te laten controleren door een arbeidsrechtjurist. Na ondertekening kan een werknemer in beginsel binnen veertien dagen terugkomen op een schriftelijk aangegane beëindigingsovereenkomst. Het is van belang dit schriftelijk te doen, een toelichting is niet vereist.

Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen en wilt u deze gratis en vrijblijvend laten controleren? Upload hem op onze website en wij nemen contact met u op!

Is uw vraag hiermee beantwoord?

    Liever persoonlijk contact?

    Wij zijn bereikbaar van maandag tm vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

    Bel Mail Chat

    Of loop binnen bij ons kantoor aan het Beneden Oosterdiep 57 in Veendam.