Kan ik een vaststellingsovereenkomst tekenen als ik ziek ben?

In het algemeen is het niet verstandig akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst wanneer u ziek bent omdat u in die situatie verwijtbaar werkloos wordt. U had immers niet hoeven in te stemmen met de beëindiging van uw dienstverband. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor het recht op een WW-uitkering. Er bestaan twee verschillende situaties op dit gebied:

Minder dan twee jaar ziek;
Wanneer u minder dan twee jaar ziek bent, bestaan er bepaalde situaties waarin u recht heeft op een WW-uitkering. Dit is onder andere het geval indien u ziek bent vanwege bedrijfsmatige omstandigheden. Denk hierbij aan omstandigheden die erop wijzen dat u snel zult herstellen wanneer u geen werkzaamheden meer voor uw werkgever verricht. In veel gevallen gaat het in dit soort situaties om arbeidsconflicten. In gevallen is de beëindiging van het dienstverband middels een vaststellingsovereenkomst voor beide partijen een goede optie. Wel is het van belang u in staat bent om nadien minimaal vier keer per vier weken op een nieuwe functie te solliciteren. In dit geval kunt u zich hersteld melden voordat de vaststellingsovereenkomst ondertekend wordt. Na de beëindiging van het dienstverband bent u daarmee beschikbaar voor de arbeidsmarkt en heeft u recht op een WW-uitkering.

 

Anderzijds is het niet verstandig een vaststellingsovereenkomst te tekenen wanneer u verwacht langer ziek te zijn. In deze situatie bent u immers niet in staat om de arbeidsmarkt te betreden en kunt u hoogstwaarschijnlijk ook niet solliciteren. Het recht op een WW-uitkering komt te vervallen in deze situatie, evenals het recht op een Ziektewetuitkering. Een succesvol beroep op een ZW-uitkering zal alleen slagen wanneer een werknemer niet heeft ingestemd met ontslag.

Langer dan twee jaar ziek;
Een werkgever mag een werknemer (op enkele uitzonderingen na) ontslaan na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Uw loon moet in deze situatie (maximaal) twee jaar worden doorbetaald. Deze doorbetaling kan maximaal met één jaar verlengd worden door het UWV als uw werkgever onvoldoende mogelijkheden heeft geboden voor de re-integratie. Het is van belang uw vaststellingsovereenkomst eerst te laten controleren door een jurist, voordat deze ondertekend wordt. De formulering van de bepalingen uit de vaststellingsovereenkomst kunnen van invloed zijn op uw WW-rechten.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

    Liever persoonlijk contact?

    Wij zijn bereikbaar van maandag tm vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

    Bel Mail Chat

    Of loop binnen bij ons kantoor aan het Beneden Oosterdiep 57 in Veendam.