Wat is een aanzegvergoeding en wanneer heb ik hier recht op?

De aanzegvergoeding vloeit voort uit de aanzegverplichting. Werkgevers zijn verplicht werknemers schriftelijk te informeren, minimaal een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt. Deze mededeling bestaat uit het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst en bij voortzetting, over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet. De aanzegverplichting geldt echter niet voor een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd met een duur korter dan zes maanden of voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor de duur van een project.

In het geval uw werkgever de aanzegplicht niet nakomt, bestaat er het recht op een aanzegvergoeding. Deze vergoeding is gelijk aan één bruto maandsalaris (zonder vakantietoeslag). Wanneer uw werkgever de plicht te laat (binnen de maand voorafgaand aan de beëindiging) nakomt, heeft u recht op een aanzegvergoeding naar rato van het maandsalaris.

Het is van belang de aanzegvergoeding uiterlijk twee maanden na het einde van uw arbeidsovereenkomst te vorderen. Indien uw werkgever niet vrijwillig tot betaling van de vergoeding overgaat, moet u hiervoor binnen diezelfde twee maanden een verzoekschrift bij de kantonrechter indienen. Een aanzegvergoeding kan niet meer rechtens gevorderd worden na afloop van deze termijn.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

    Liever persoonlijk contact?

    Wij zijn bereikbaar van maandag tm vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

    Bel Mail Chat

    Of loop binnen bij ons kantoor aan het Beneden Oosterdiep 57 in Veendam.