Wat doe je bij een officiële waarschuwing van je werkgever?

Door: skjuristen | 12 december 2023

Stel u bent al jaren werkzaam voor dezelfde werkgever. U bent deze maand
meerdere keren te laat gekomen voor uw werk. Vervolgens krijgt u van uw
werkgever een officiële waarschuwing. Als u nog een keer te laat komt, heeft dit
ernstige consequenties.

In deze blog wordt ingegaan op wat een officiële waarschuwing is en wat u kunt
doen als u een officiële waarschuwing hebt gekregen.

Wat is een officiële waarschuwing?

Uw werkgever kan u een officiële waarschuwing geven als u in zijn ogen iets
heeft gedaan wat niet volgens de regels is. Een officiële waarschuwing moet altijd
schriftelijk aan u worden medegedeeld. Een officiële waarschuwing is een middel
voor werkgevers om te laten weten dat uw gedrag niet acceptabel is en dat er
consequenties kunnen volgen als u uw gedrag niet aanpast.

Een officiële waarschuwing kan bijvoorbeeld worden gegeven voor:
– Te laat komen of verzuim
– Slecht werk leveren
– Agressie of geweld
– Diefstal of fraude
– Seksuele intimidatie

Voorbeeld
Een voorbeeld waar de werking van een officiële waarschuwing goed naar voren
komt, is de volgende zaak van de rechtbank Noord-Holland. (ECLI:NL:RBNHO:2016:6133).

In deze zaak was een werknemer werkzaam voor een verf producent (SPS). In het
reglement van SPS staat duidelijk beschreven dat een werknemer zich bij ziekte
voor 09:00 ziek moet melden bij de bedrijfsleider en thuis moet blijven tot de
eerste controle.

De werknemer verzuimt vervolgens meerdere keren om zich voor 09:00 ziek te
melden. De werknemer wordt erop gewezen om zich aan het reglement te
houden en krijgt meerdere officiële waarschuwingen. De werknemer laat zich
door de waarschuwingen niet intimideren en blijft vast houden aan zijn gedrag.
De werkgever gaat vervolgens over tot ontslag wegens verwijtbaar gedrag van
de werknemer. De werknemer vecht het ontslag aan bij de rechter. De rechter
stelt vast dat de werkgever tien waarschuwingen heeft gegeven. Tegen de
waarschuwingen heeft de werknemer nooit geprotesteerd. De rechter stelt vast
dat de werknemer ondanks de waarschuwingen nooit verbeteringen in zijn
gedrag heeft laten zien.

Volgens de rechter heeft de werkgever vaak genoeg gewaarschuwd en
aangegeven dat als het gedrag aanhoud de werknemer ontslagen zal worden.
De rechter komt tot de conclusie dat het voldoende duidelijk is dat de werknemer verwijtbaar heeft gehandeld en houdt het ontslag in stand.

Wat te doen bij een officiële waarschuwing?

Als u een officiële waarschuwing ontvangt, is het belangrijk om deze serieus te
nemen. Het is een signaal van uw werkgever dat u zich moet verbeteren of uw
gedrag moet aanpassen. Een officiële waarschuwing wordt door uw werkgever
gebruikt om een dossier op te bouwen. Als de waarschuwingen in uw dossier
ernstig genoeg zijn, kan uw werkgever over gaan tot ontslag of schorsing.
Een rechter zal veel gewicht toekennen aan een officiële waarschuwing. Dit betekent
dat meerdere waarschuwingen bij kleine incidenten er al voor kunnen zorgen dat
u rechtsgeldig ontslagen kunt worden.

Als u het niet eens bent met de inhoud van de waarschuwing is het belangrijk om
protest aan te tekenen tegen de officiële waarschuwing. Het is raadzaam om dit
schriftelijk te doen zodat u dit later altijd kunt aantonen.

Het bezwaar tegen een officiële waarschuwing moet schriftelijk worden ingediend
bij uw werkgever. In uw bezwaar moet u uitleggen waarom u het niet eens bent
met de waarschuwing. U kunt ook bewijsstukken aanleveren om uw bezwaar te
ondersteunen. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen als u een
officiële waarschuwing heeft gekregen. Een jurist kan beoordelen of uw
waarschuwing terecht is en u vervolgens helpen met het protesteren tegen de
officiële waarschuwing.

Als uw werkgever uw protest afwijst, kunt u een procedure starten bij de
kantonrechter. De kantonrechter zal beoordelen of de waarschuwing terecht is
gegeven.

Het is belangrijk om een officiële waarschuwing weg te laten halen als het
onterecht is gegeven. Een officiële waarschuwing wordt in uw dossier opgenomen
en kan altijd tegen u worden gebruikt.

Waarom kiezen voor SK Juristen bij een officiële waarschuwing?

SK Juristen is een gespecialiseerd juridisch dienstverlener in het arbeidsrecht. Wij
kunnen u helpen bij het beoordelen van uw situatie en het nemen van de juiste
stappen als u een officiële waarschuwing heeft ontvangen.

Wij hebben jarenlange ervaring in het arbeidsrecht en hebben veel ervaring met
het procederen bij de kantonrechter. Wij kunnen u helpen om uw rechten te
beschermen en de beste uitkomst voor u te behalen.

Hier zijn enkele specifieke redenen waarom u voor SK Juristen kunt
kiezen bij een officiële waarschuwing:
– Wij staan u met raad en daad bij, zodat u weet wat u moet doen.
– Wij beoordelen uw situatie zorgvuldig en geven u eerlijk advies.
– Wij gaan voor uw belangen en slaan niet snel op de hand.

Als u een officiële waarschuwing heeft ontvangen, neem dan contact met ons op
voor een vrijblijvend gesprek. We helpen u graag verder.