Wat als u aannemer slecht werk levert?

Door: skjuristen | 17 januari 2024

De casus

Stel, u schakelt een klusjesman in voor de renovatie van uw badkamer. De
aannemer komt bij u langs om de werkzaamheden te plannen. Vervolgens krijgt u
een offerte die er in eerste instantie goed uit ziet en u ondertekent de offerte.

Juridisch gezien bent u met de aannemer een overeenkomst tot aanneming
van werk
aangegaan. De aannemer verplicht zich tot het opleveren van een
werk terwijl u als opdrachtgever verplicht bent hiervoor een prijs te betalen.

Twee maanden later is het zover, alle werkzaamheden zijn afgerond. Samen met
de aannemer bekijkt u de badkamer. Op het eerste gezicht lijkt alles in orde.
Wanneer u opmerkt dat de douchedeur niet helemaal goed sluit, verzekert de
aannemer u dat dit snel opgelost zal worden. “Eind goed, al goed,” denkt u.

Een dag later ontvangt u prompt de factuur van de aannemer: € 13.000,- voor de
voltooide werkzaamheden, zoals afgesproken. Vrijwel direct betaalt u het bedrag,
netjes en zonder uitstel. Het is een flinke investering denkt u, maar deze
renovatie zal u jarenlang plezier brengen.

Al snel ontdekt u enkele tekortkomingen in de badkamer. Het water blijkt niet
goed af te lopen. In plaats van netjes richting de douche te stromen, verspreidt
het zich door de hele badkamer. Bij nader onderzoek ziet u dat de tegels scheef
liggen. Maar wat echt zorgwekkend is, zijn de lekkages die op meerdere plaatsen
verschijnen. Dit is verre van wat u had verwacht na de renovatie.

Wat nu?

Het is van cruciaal belang om bij slecht uitgevoerd werk van een aannemer snel
en nauwkeurig te handelen. Het moment waarop de aannemer verklaart dat het
werk is voltooid, geldt als het opleveringsmoment. Als u op dat moment instemt
zonder aan te geven dat u niet tevreden bent, kan het zijn dat u later niet meer
kunt terugkomen op deze goedkeuring.

Het is daarom essentieel om het opgeleverde werk grondig te inspecteren en
eventuele gebreken binnen een korte termijn aan de aannemer te melden.
Zolang u duidelijk maakt dat u niet akkoord bent met de kwaliteit van het werk,
bent u niet verplicht om voor deze werkzaamheden te betalen. Echter, als u
besluit niet tot betaling over te gaan, is het raadzaam om juridisch advies in te
winnen. Zonder geldige reden om niet te betalen zou de aannemer mogelijk een
incassoprocedure kunnen starten.

Tip: Leg de gebreken zoveel mogelijk vast met uw camera zodat u later altijd
bewijs heeft als het tot een gerechtelijke procedure komt.

Een tweede kans

Als er na oplevering van het werk toch gebreken aan het licht komen kunt u de
aannemer hiermee confronteren. Mocht de aannemer nadat u de gebreken aan
hem hebt gemeld, de gebreken niet of niet voldoende herstellen, dan kunt u de
aannemer in gebreke stellen. In de ingebrekestelling moet u de aannemer een redelijke termijn geven om alsnog de gebreken in het opgeleverde werk te herstellen. U bent in beginsel verplicht om de aannemer nog een tweede kans te geven om de gebreken te herstellen. Schakel dus nooit zomaar een nieuwe
aannemer in!

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij u gelijk aanspraak maakt op
een schadevergoeding zonder de aannemer een tweede kans te geven. Geeft u
de voorkeur aan een schadevergoeding zonder de aannemer een tweede kans te
geven? Raadpleeg dan altijd eerst een juridisch expert.

Wanneer de aannemer binnen de door u gegeven redelijke termijn de gebreken
niet herstelt, dan is de aannemer in verzuim. Dit betekent dat u juridische
stappen kunt nemen om de schade die u heeft geleden vergoed te krijgen van de
aannemer. De schade kan bestaan uit de kosten die u moet maken om het werk
alsnog in goede staat te krijgen. Daarnaast kunt u ook eventuele vervolgschade
op aannemer verhalen. Het kan namelijk zijn dat uw muur door een lekkage ook
beschadigd is geraakt.

Tip: Zorg dat de communicatie met uw aannemer zoveel mogelijk schriftelijk (via
e-mail of whatsapp) verloopt. Mondelinge afspraken kan de aannemer later altijd
betwisten.

Conclusie

Als u niet tevreden bent over het geleverde werk van een aannemer is het
belangrijk om in een vroeg stadium aan de bel te trekken. Het is hierbij belangrijk
om de correspondentie die u met de aannemer heeft gevoerd zoveel mogelijk te
bewaren. Ook is het belangrijk om de gebreken zoveel mogelijk vast te leggen.

Als eerste stap kunt u uw aannemer confronteren met de gebreken. Weigert uw
aannemer het op te lossen of lukt het hem niet om de gebreken te herstellen?
Dan is het tijd om een ingebrekestelling op te laten stellen. Het is hierbij altijd
verstandig om juridisch advies in te winnen.

Waarom uw situatie voorleggen aan SK Juristen?

Bij SK Juristen hebben we veel ervaring in het oplossen van aannemersgeschillen.
Ons streven is om op maat gemaakte oplossingen te bieden en eerlijk advies te
geven over uw specifieke situatie. U kunt bij ons vrijblijvend terecht met uw
situatie. Na een grondige analyse van uw zaak bieden wij deskundig advies over
de beste vervolgstappen. Dit juridisch advies is essentieel voor een goede
dossieropbouw en zorgt ervoor dat u uw aanspraak op een schadevergoeding
niet misloopt