Wat zijn de voorwaarden voor ontslag op staande voet?

Bij ontslag op staande voet kan uw werkgever de arbeidsovereenkomst per direct beëindigen. Het is feitelijk gezien een ontbinding van de overeenkomst met onmiddellijke ingang. In deze situatie is er geen toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter en behoeft er geen rekening te worden houden met een opzegtermijn. Bij een ontslag op staande voet verliest u niet alleen uw baan en inkomen, maar ook het recht op een WW-uitkering. Vanwege deze ernstige gevolgen is een ontslag op staande voet alleen mogelijk als er aan een drietal strikte (en cumulatieve) voorwaarden is voldaan:

Er moet sprake zijn van een dringende reden;
Bij dringende redenen die een ontslag op staande voet rechtvaardigen kan gedacht worden aan diefstal, verduistering, mishandeling of weigering van werk. Hierbij wordt vooral gekeken naar de ernst van de gedraging door werknemer en of een ‘normaal’ ontslag onmogelijk is. Daarnaast moet een werkgever voor deze dringende reden bewijs kunnen aanleveren.

Het ontslag is onverwijld gegeven;
Onverwijld wil zeggen dat uw werkgever direct na het voorval overgaat tot ontslag op staande voet. Er mogen dus niet een paar dagen tussen het incident en de mededeling van het ontslag zitten. Uw werkgever mag in bepaalde gevallen de gedragingen wel nader onderzoeken om te beslissen of er daadwerkelijk aanleiding is voor ontslag op staande voet.

De dringende reden is medegedeeld aan de werknemer;
Een werknemer moet weten waarom hij op staande voet is ontslagen. Het is de taak van de werkgever om direct duidelijk te maken wat deze reden behelst. In de meeste gevallen wordt ontslag op staande voet eerst mondeling gegeven en daarna schriftelijk bevestigd. De reden en motivering voor het ontslag mogen in een later stadium niet gewijzigd of aangevuld worden.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

    Liever persoonlijk contact?

    Wij zijn bereikbaar van maandag tm vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

    Bel Mail Chat

    Of loop binnen bij ons kantoor aan het Beneden Oosterdiep 57 in Veendam.