Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met mijn ontslag?

Wanneer u ontslag krijgt en u het hier niet mee eens bent is het belangrijk om te controleren of de werkgever zich aan alle afspraken en wetgeving houdt. Het hangt van uw arbeidsovereenkomst af of u iets tegen het ontslag kunt doen. Wanneer een werkgever een tijdelijk contract eerder beëindigd dan moet in het contract staan dat dit mogelijk is. De werkgever heeft daarnaast ook een geldige reden nodig. Voor het niet verlengen van een tijdelijk contract is het niet verplicht dat de werkgever daar een reden geeft. Bij een vast contract kan een werkgever u alleen ontslaan wanneer er sprake is van een wettelijke ontslaggrond.

U zult dus moeten controleren of de reden die de werkgever opgeeft een geldige reden is om u te mogen ontslaan. De wettelijke ontslaggronden luiden als volgt:

 • Er is een dringende reden voor ontslag. Dit is het geval wanneer u bijvoorbeeld van uw werkgever gestolen heeft, uw werk weigert, andere werknemers in gevaar brengt of wanneer u bedrijfs- en/of beroepsgeheimen bekend maakt.
 • Het gaat financieel slecht met het bedrijf. In dat geval kunt u ontslagen worden wegens bedrijfseconomische redenen.
 • U bent langer dan twee jaar achter elkaar ziek.
 • U voert uw werk niet goed uit.
 • U gedraagt zich ongepast.
 • De arbeidsverhouding is verstoord. De relatie tussen u en uw werkgevers of collega’s is al een tijd slecht.

Er zijn een aantal redenen die als ongeldig worden gezien. Een werkgever mag u bijvoorbeeld niet ontslaan als u ziek bent. Ook mogen vrouwen niet ontslagen worden tijdens hun zwangerschap. Wanneer de reden voor ontslag als discriminerend wordt gezien is dit ook geen geldige reden.

Wanneer u hebt ontdekt dat de reden voor uw ontslag niet geldig is, kunt u protesteren tegen het ontslag. U hoeft niet akkoord te gaan met een ontslagvoorstel gegeven door uw werkgever en kunt hierover onderhandelen. Over het algemeen heeft uw werkgever toestemming van het UWV nodig om u te kunnen ontslaan. Omdat dit een langdurig traject is kiezen werkgevers er vaak voor om een beëindiging met wederzijds goedvinden met u overeen te komen. Dit houdt in dat u een aantal afspraken maakt over de beëindiging van uw dienstverband welke in een vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd. Indien u een vaststellingsovereenkomst krijgt aangeboden doet u er altijd goed aan om een jurist te raadplegen. Zo heeft u recht op een aantal vergoedingen en is er veelal onderhandelingsruimte over de hoogte van deze vergoedingen. Bij SK Juristen kunnen wij u hier goed in bijstaan.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

  Liever persoonlijk contact?

  Wij zijn bereikbaar van maandag tm vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

  Bel Mail Chat

  Of loop binnen bij ons kantoor aan het Beneden Oosterdiep 57 in Veendam.