Wat zijn de gevolgen voor ontslag op staande voet voor een werknemer?

Een rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet brengt vele nadelige gevolgen met zich mee voor een werknemer. De arbeidsovereenkomst wordt niet alleen per direct beëindigd, maar ook de loonbetaling en het recht op een WW-uitkering komt te vervallen. Ook loopt u het risico schadeplichtig te zijn tegenover uw werkgever.

Het recht op een WW-uitkering of ontslagvergoeding komt te vervallen bij een ontslag op staande voet. Indien de redenen voor ontslag twijfelachtig zijn dan is het de moeite waard om te bespreken dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd wordt. Voor een werkgever wordt daarmee het risico vermeden dat in een eventuele gerechtelijke procedure het ontslag ongedaan wordt gemaakt. Voor een werknemer wordt het risico vermeden dat het ontslag stand houdt met als gevolg dat alle hiervoor benoemde consequenties in kunnen treden. Met het sluiten van een goede vaststellingsovereenkomst  behoudt een werknemer het recht op een WW-uitkering.

Het aanvechten van een ontslag op staande voet is vrijwel altijd mogelijk. Hierbij is het van belang dat u binnen twee maanden een verzoekschrift bij de rechter heeft ingediend om het ontslag ongedaan te maken. Het is van groot belang dat een werknemer nóóit een document vanuit werkgever ondertekent waarin de redenen van ontslag zijn vastgelegd zonder een arbeidsjurist te raadplegen. Daarbij is het van belang te protesteren tegen het ontslag en uw werkgever te laten weten dat u beschikbaar blijft voor werk. In veel gevallen zal worden aangegeven dat in dat geval aangifte wordt gedaan. Komt u in een situatie als deze terecht? Bel ons en wij staan u direct ter zijde!

Is uw vraag hiermee beantwoord?

    Liever persoonlijk contact?

    Wij zijn bereikbaar van maandag tm vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

    Bel Mail Chat

    Of loop binnen bij ons kantoor aan het Beneden Oosterdiep 57 in Veendam.