Moet mijn werkgever salaris blijven betalen bij ziekte?

Wanneer u langdurig ziek bent is de werkgever verplicht om u minimaal 70% van uw loon te betalen. Wanneer dit minder dan het minimumloon is moet de werkgever het minimumloon betalen. Indien u langer dan 52 weken ziek bent is uw werkgever ook gedurende het tweede ziektejaar verplicht om minimaal 70% van uw loon door te betalen. Indien dat bedrag lager is dan het minimumloon hoeft uw werkgever u in het tweede ziektejaar niet het minimumloon te betalen.

Het kan voorkomen dat er in uw arbeidsovereenkomst of in een van toepassing zijnde cao regeling een andere regeling is opgenomen met betrekking tot de loondoorbetaling bij ziekte. Indien daarin staat dat u meer salaris ontvangt zijn die bepalingen van toepassing. Deze andere afspraken mogen er niet toe leiden dat u minder dan 70% van uw salaris ontvangt. Indien u vragen heeft over het uit te betalen salaris kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

    Liever persoonlijk contact?

    Wij zijn bereikbaar van maandag tm vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

    Bel Mail Chat

    Of loop binnen bij ons kantoor aan het Beneden Oosterdiep 57 in Veendam.