Hoe verloopt een re-integratietraject bij ziekte?

Samen met de werkgever dient u er alles aan te doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen gaan. Daarbij moeten een aantal stappen worden gevolgd. Deze stappen vormen samen het re-integratietraject. Zo’n re-integratie kan maximaal 104 weken duren.

Allereerst krijgt u een gesprek met de bedrijfsarts waarmee u uw medische situatie bespreekt. U kijkt samen welke werkzaamheden u  kunt doen en of u verwacht uw oorspronkelijke taken weer volledig uit te kunnen voeren. Binnen acht weken na uw ziekmelding maakt u samen met uw werkgever een plan van aanpak. Uw werkgever moet bekijken of u kunt werken op uw eigen werkplek of dat er een andere werkplek moet komen voor u. Er wordt gezocht naar passend werk, onder passend werk worden werkzaamheden verstaan die u ondanks uw ziekte kunt verrichten.

Tijdens uw ziekteperiode en re-integratie houden u en uw werkgever contact en voert u samen voortgangsgesprekken. Tijdens deze gesprekken kijkt u of het plan van aanpak misschien moet worden bijgesteld of dat alles volgens plan loopt.

De werkgever houdt een re-integratiedossier bij waarin alle afspraken en de gehele voortgang wordt genoteerd.

Bent u een jaar ziek? Dan moet u samen met uw werkgever een eerstejaarsevaluatie maken. U bekijkt dan samen hoe de re-integratie gaat. Ook maakt u afspraken over het komende jaar. Wanneer u bijna twee jaar ziek bent dan vult u samen met uw werkgever een eindevaluatie in. Dit kan uiterlijk in de 91e ziekteweek. Het UWV beoordeelt via de eindevaluatie of de werkgever genoeg heeft gedaan aan een re-integratie. Is dit niet goed gebeurd? Dan dient de werkgever nog een jaar uw salaris voor 70% (of voor een hoger percentage indien er een afwijkende afspraak is gemaakt over de loondoorbetaling tijdens ziekte) door te betalen gedurende het derde ziektejaar. Indien de eindevaluatie wel goed is zult u in de meeste gevallen middels een vaststellingsovereenkomst uw dienstverband beëindigen. U ontvangt daarna een uitkering van het UWV.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

    Liever persoonlijk contact?

    Wij zijn bereikbaar van maandag tm vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

    Bel Mail Chat

    Of loop binnen bij ons kantoor aan het Beneden Oosterdiep 57 in Veendam.