Kan een werknemer thuisblijven met behoud van loon om voor zijn/haar kinderen te zorgen?

Als een school vrij plotseling sluit of op een andere manier een acuut probleem ontstaat dan kan een werknemer in dat geval een beroep doen op calamiteitenverlof. Dit is verlof dat ziet op onvoorzien acute situaties waarin handelen een vereiste is. Het is echter van belang dat dit verlof (met behoud van loon) vrij kort is en enkel is bedoeld om een werknemer de tijd te geven om een passende oplossing te bedenken of de benodigde maatregelen te treffen. Dit kan anders zijn als de kinderen ook ziek zijn. In dat geval kan een beroep worden gedaan op zorgverlof. Kortdurend zorgverlof kan jaarlijks worden opgenomen voor een maximumperiode van twee keer het aantal werkbare uren per week.

In dat geval is (behoudens afwijkende cao afspraken) de werkgever gehouden om 70% van het loon door te betalen. Dit verlof kan echter geweigerd worden indien de werkgever hierbij een redelijk belang heeft. Als dit kortdurend zorgverlof te kort is kan worden overgegaan tot langdurend zorgverlof (maximaal 6 keer het aantal werkbare uren per week) waarbij de werkgever niet verplicht is om het loon door te betalen. Dit verlof kan eveneens geweigerd worden als zwaarwegende bedrijfsbelangen zich tegen dit verlof verzetten.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

    Liever persoonlijk contact?

    Wij zijn bereikbaar van maandag tm vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

    Bel Mail Chat

    Of loop binnen bij ons kantoor aan het Beneden Oosterdiep 57 in Veendam.