Het ouderschapsplan

Door: skjuristen | 6 december 2019

Het is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen. Indien partners (huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonend met gezamenlijk gezag) om welke reden dan ook uit elkaar gaan en zij minderjarige kinderen hebben dan moet er samen een ouderschapsplan worden opgesteld. In dit ouderschapsplan worden afspraken gemaakt over de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen.  Alhoewel ouders veelal aangeven het belang van het kind centraal te stellen, blijkt in de praktijk dat er vaak grote verschillen van inzicht bestaan over de vraag welke afspraken de kind-belangen het best dienen. In de themamaand echtscheiding berichten wij vandaag over de zaken rondom het ouderschapsplan.

Wat moet er in een ouderschapsplan staan?

In eerste instantie is het van belang om de zorg en opvoedingstaken onder de ouders te verdelen. Een veel voorkomende verdeling betreft het co-ouderschap. Hierbij verdeelt u de zorgtaken en bijbehorende kosten evenredig over de ouders. Daarbij moet onder andere rekening worden gehouden met werktijden,  schooltijden, vakanties en regelingen voor feestdagen. Een andere mogelijkheid is dat het kind of de kinderen bij één van de ouders gaat wonen en in het plan wordt vastgelegd hoe vaak de andere ouder (en eventueel opa’s, oma’s en andere familieleden) het kind kan zien. Het is daarbij van belang om naast de verdeling zoals bij co-ouderschap ook rekening te houden met buitenschoolse activiteiten van de kinderen (denk bijvoorbeeld aan sport, hobby’s en spelen met vrienden).

De wensen van kinderen

Het is belangrijk dat de kinderen bij het plan worden betrokken. Het belang daarvan zal toenemen naarmate de kinderen ouder zijn en duidelijker kunnen verwoorden welke wensen en verwachtingen zij hebben. Uiteraard zijn de ouders de gezamenlijk opvoeders en is het niet zo dat er altijd uitvoering moét worden gegeven aan de wensen van het kind doch moeten deze serieus in het plan betrokken worden.

De regeling

Als ouders bent u vrij om zelfstandig vorm en inhoud te geven aan het ouderschapsplan. Bedenk echter wel dat het goed is om zaken duidelijk vast te leggen zodat nadien minder snel discussies ontstaan over de gemaakte (of juist niet gemaakte) afspraken. Het is in ieder geval belangrijk om af te spreken bij welke ouder het kind gaat wonen. Dit is ook bij co-ouderschap het geval vanwege de inschrijving bij de gemeente (GBA) en de vraag wie kinderalimentatie ontvangt. Daarnaast is het van belang om aan te geven op welke dagen het kind bij welke ouder verblijft, wie voor het vervoer verantwoordelijk is, hoe zaken omtrent onderwijs, zorg, verjaardagen, feestdagen en vakanties geregeld worden. Omdat de vormgeving niet vast ligt is het goed om als ouders af te wegen welke zaken wel en niet worden vastgelegd. Het is zaak om de meest belangrijke zaken schriftelijk te regelen maar tegelijkertijd enige ruimte open te laten om in goed onderling overleg nadere afspraken te maken voor situaties die niet voorzienbaar waren bij het opstellen van het convenant. Hoe groot deze ruimte zou moeten zijn is enigszins afhankelijk van de mate waarin de ouders elkaar wederzijds vertrouwen. Concreet gezien is het zaak om in ieder geval de navolgende punten vast te leggen:

  • Gezagsverdeling
  • Omgangsregeling
  • Financiën
  • Opvoedingsregels
  • Schoolzaken

Heeft u een geschil over het ouderschapsplan?

Na een aantal goede gesprekken zijn ouders over het algemeen redelijk tevreden met de gemaakte onderlinge afspraken. Naar verloop van tijd kan er echter een verschil van inzicht ontstaan over de vormgeving, uitwerking of niet-nakoming van gemaakte afspraken. Daarnaast is het goed mogelijk dat bepaalde gemaakte afspraken niet langer wenselijk zijn vanwege veranderde omstandigheden. Het is van belang om als ouders elkaar goed op de hoogte te blijven houden van de ontwikkelingen van het kind en de nakoming van het plan met elkaar te bespreken. Het is daarbij aan te raden om eens in de zes maanden de voortgang met elkaar te evalueren en indien noodzakelijk bepaalde gemaakte afspraken schriftelijk te wijzigen.

Heeft u advies of hulp nodig bij het opstellen van een ouderschapsplan? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op zodat wij uw persoonlijke situatie kunnen bespreken.