Wat houdt de waarderegeling in?

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (hierna: NAM) is op 22 juli 1959 gestart met gaswinning uit het Groningerveld. Door deze boringen is naar verloop van tijd bodemdaling opgetreden met als gevolg dat het risico op aardbevingen is toegenomen. De aardbevingsproblematiek in Groningen is de afgelopen jaren volop in het nieuws geweest en Nederlanders zijn ervan doordrongen dat wonen in het aardbevingsgebied risico’s met zich brengt. Deze risico’s hebben tot gevolg dat de marktwaardeontwikkeling van woningen in het aardbevingsgebied in veel gevallen is achtergebleven ten opzichte van min of meer vergelijkbare woningen buiten het aardbevingsgebied.

 

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in 2018 geoordeeld dat de NAM verantwoordelijk is voor de waardevermindering ten gevolge van aardbevingsrisico’s en dat deze schade in beginsel vergoed kan worden zonder dat u de woning heeft verkocht. Indien u uw woning al heeft verkocht, dan kunt u mogelijkerwijs gebruik maken van de regeling die de NAM hiervoor in het leven heeft geroepen: de waarderegeling. Met deze regeling wordt beoogd om u als verkoper te compenseren voor de waardevermindering van uw verkochte woning vanwege de ligging in het aardbevingsgebied waardoor het een bepaald ‘stigma’ heeft opgelopen.

Onderstaande link leidt u rechtstreeks naar de site van de NAM waarop het aanmeldformulier voor de waarderegeling te vinden is. Indien u begeleiding wenst in dit proces dan kunt u altijd contact met ons opnemen voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek.

https://www.nam.nl/algemeen/mediatheek-en-downloads/forms/aanvraagformulier-waarderegeling.html

Is uw vraag hiermee beantwoord?

    Liever persoonlijk contact?

    Wij zijn bereikbaar van maandag tm vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

    Bel Mail Chat

    Of loop binnen bij ons kantoor aan het Beneden Oosterdiep 57 in Veendam.