Wanneer mag ik een huurder uitzetten?

U kunt als verhuurder uw huurder uitzetten op het moment dat hij een betalingsachterstand van drie maanden heeft. De Rechtspraak hanteert de driemaandstermijn echter als een richtlijn. In bepaalde gevallen kan een kleinere huurachterstand ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigen. Graag gaan wij met u in gesprek om te bezien welke mogelijkheden u heeft om een huurder uit te zetten. Het heeft echter altijd onze voorkeur om doorlopend met een huurder in gesprek te blijven en eventueel een vaststellingsovereenkomst te sluiten waarin de huurder zelf aangeeft de woning te zullen ontruimen. Indien dit niet lukt kan er via de rechtbank  ontbinding van de huurovereenkomst gevorderd worden gevolgd door een uitzetting/ontruiming. U zult uw huurder middels een brief op de hoogte moeten stellen van de stappen die u voornemens bent te ondernemen. Als de rechter het verzoek tot ontbinding toewijst, dan heeft de huurder een redelijke termijn om de woning te verlaten. Werkt de huurder hier niet aan mee, dan kan de woning door de deurwaarder worden ontruimd. De huurder wordt dan uit de woning gezet.

 

 

Een andere situatie waarin een huurder uit de woning gezet kan worden, is de situatie waarin hij structureel overlast bezorgt en bemiddeling niet tot verbetering heeft geleid. Via de rechter kunt u ontbinding van de huurovereenkomst vorderen. Het verzoek tot ontbinding van de huurovereenkomst op grond van overlast moet goed onderbouwd zijn. Zorg daarom dat u zoveel mogelijk bewijs heeft om uw standpunt te onderbouwen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bemiddelingspogingen, verklaringen en klachten van omwonenden en documenten van de politie.

U kunt uw huurder ook uitzetten indien u de woning zelf dringend nodig heeft. U belang moet hierbij zwaarder wegen dan het belang van de huurder om in de woning te mogen blijven wonen. Dit kunt u bijvoorbeeld aantonen door aan te geven dat er een passende, vervangende woonruimte is geregeld voor de huurder.

Een uitzettingsprocedure kan ook worden gestart op het moment dat er illegale praktijken in de huurwoning plaatsvinden, denk hierbij aan het produceren van drugs of het onderverhuren terwijl dit in de huurovereenkomst nadrukkelijk is verboden.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

    Meer informatie over dit onderwerp

    Liever persoonlijk contact?

    Wij zijn bereikbaar van maandag tm vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

    Bel Mail Chat

    Of loop binnen bij ons kantoor aan het Beneden Oosterdiep 57 in Veendam.