Wanneer kan ik een boete van de koper/verkoper vorderen?

De boete kan worden gevorderd op het moment dat de koopovereenkomst een boeteclausule bevat en de wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. Het is belangrijk dat de verplichting opeisbaar is geworden. Dit betekent dat de termijn voor het nakomen van de verplichting is verstreken.

Om de boete te kunnen vorderen, moet u de wederpartij in gebreke hebben gesteld. De termijn van de ingebrekestelling moet zijn afgelopen voordat u over kunt gaan tot het vorderen van de boete.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

    Liever persoonlijk contact?

    Wij zijn bereikbaar van maandag tm vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

    Bel Mail Chat

    Of loop binnen bij ons kantoor aan het Beneden Oosterdiep 57 in Veendam.