De koper komt zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet na, wat moet ik doen?

Op het moment dat de koper nalaat zijn verplichting uit de koopovereenkomst te voldoen, kunt u als verkoper de wederpartij eerst vriendelijk erop wijzen dat hij zijn verplichting nog niet is nagekomen. U kunt hem daarbij een redelijke termijn stellen waarin hij alsnog kan nakomen.

Komt de koper de verplichting alsnog niet na, dan kunt u bekijken wat u van uw koper verlangt: nakoming van de overeenkomst of het ontbinden van de overeenkomst gevolgd door het vorderen van een boete.

Indien u nakoming van de overeenkomst wenst, kunt u de koper een ingebrekestelling sturen waarin u hem verzoekt alsnog de verplichting uit de koopovereenkomst na te komen. Wijs hem hierbij op de consequenties die volgen als hij zijn verplichting niet nakomt. Als de koper alsnog zijn verplichting nakomt binnen de gestelde termijn, kunt u de schade die u heeft geleden door de vertraging van de nakoming op de koper verhalen. Als de koper echter niet voldoet aan de verplichting en de termijn is afgelopen, kunt u een boete van hem vorderen.

 

Als u echter de koopovereenkomst wil ontbinden, dan zal u moeten bekijken of er in de koopovereenkomst een boeteclausule is opgenomen. Voor de ontbinding is wederom vereist dat u de koper een ingebrekestelling stuurt met daarin opgenomen een termijn voor de nakoming. Wijs hem hierbij op de consequenties die volgen als hij zijn verplichting niet nakomt. Komt de koper binnen de gestelde termijn zijn verplichting niet na, dan kunt u de koopovereenkomst ontbinden en een boete vorderen. Om de koopovereenkomst te kunnen ontbinden zult u, na verloop van de termijn van de ingebrekestelling, een schriftelijke verklaring naar de koper moeten sturen.

Indien een boeteclausule is opgenomen in de koopovereenkomst, dan komt deze in plaats van de wettelijk te vorderen schadevergoeding bij niet-nakoming. Er kan echter een zuivere boeteclausule worden bedongen. Dit houdt in dat naast de boeteclausule ook aanvullende schadevergoeding kan worden gevorderd, bijvoorbeeld omdat de geleden schade hoger is dan de boete die u kunt krijgen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

    Liever persoonlijk contact?

    Wij zijn bereikbaar van maandag tm vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

    Bel Mail Chat

    Of loop binnen bij ons kantoor aan het Beneden Oosterdiep 57 in Veendam.