Mijn huurder bezorgt overlast, wat moet ik doen?

Volgens de wet moet een huurder zich als een ´goed huurder´ gedragen. Dit betekent dat hij geen overlast mag veroorzaken. De meest voorkomende vormen van overlast zijn geluids- en stankoverlast, pesterijen en bedreigingen. Vaak zal er in de huurovereenkomst met bijbehorende algemene bepalingen een regeling zijn opgenomen hoe er moet worden omgegaan met overlast en wat de eventueel te vorderen boetes zijn.

Als verhuurder van de woning kunt u de huurder op de veroorzaakte overlast aanspreken en hem wijzen op zijn verplichting om zich als goed huurder te gedragen. Indien hij geen gehoor geeft aan de waarschuwing, kunt u in eerste instantie een bemiddelingsprocedure te starten. Bij een bemiddelingsprocedure probeert u om samen met de omwonenden tot een schikking te komen met de huurder. Een andere mogelijkheid is het overeenkomen van een vaststellingsovereenkomst of een ´laatste kans´ overeenkomst. Door het vaststellen van deze overeenkomst erkent de huurder zijn gedrag en de overlast die hij daarmee heeft veroorzaakt en de verplichtingen uit de huurovereenkomst die hij heeft geschonden. Hij verbindt zich vervolgens om de verplichtingen uit de huurovereenkomst alsnog na te leven. Doet hij dit niet en wordt de overeenkomst geschonden, dan volgt ontbinding van de huurovereenkomst gevolgd door ontruiming van de woning.

 

De bovenstaande situaties zijn minder verdergaande manieren om tot een schikking met de huurder te komen. Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert en de overlast structureel aanhoudt, dan kunt u bij de rechter een verzoek tot ontbinding van de huurovereenkomst indienen. De huurder geniet veel bescherming waardoor uw verzoek goed onderbouwd dient te worden. Daarbij zal altijd worden gekeken naar de pogingen die u reeds heeft ondernomen om het gedrag van huurder te laten veranderen. Zorgt u daarom dat u zoveel mogelijk bewijs voor handen heeft om uw standpunt te kunnen onderbouwen. Denk hierbij aan documenten van de bemiddelingsprocedure, verklaringen van omwonden of documenten van de politie. Alle documenten met betrekking tot de overlast kunnen van belang zijn, bewaar deze daarom goed.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

    Liever persoonlijk contact?

    Wij zijn bereikbaar van maandag tm vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

    Bel Mail Chat

    Of loop binnen bij ons kantoor aan het Beneden Oosterdiep 57 in Veendam.