Mijn huurder betaalt niet, wat moet ik doen?

Wanneer de huurder is gestopt met betalen, dan kunt u als verhuurder eerst vriendelijk verzoeken om alsnog de huur te voldoen. Indien dit geen effect heeft stuurt u de huurder een ingebrekestelling. In de ingebrekestelling stelt u een termijn waarbinnen de huurder alsnog aan zijn betalingsverplichting moet voldoen. Ook vermeldt u wat de consequenties zijn indien hij alsnog weigert te betalen. Geeft de huurder geen gehoor aan de ingebrekestelling, dan kunt u het achterstallige bedrag vorderen bij de rechter. Indien de huurder een notoire wanbetaler is, dan is het aanbevelenswaardig om met dagvaarden te wachten totdat de huurder een achterstand van ten minste drie maanden heeft opgelopen. Het is daarbij wel van belang dat u hem intussen voldoende gelegenheid biedt om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

Indien dit niet gebeurt zal een gerechtelijke procedure gestart worden ten aanzien van de achterstallige huurpenningen, eventueel met een vordering tot ontruiming van het gehuurde. Het vorderen van achterstallige huur gebeurt door middel van een dagvaarding. Graag staan wij u bij om tijdig tot actie over te gaan en de juiste maatregelen te treffen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

    Meer informatie over dit onderwerp

    Liever persoonlijk contact?

    Wij zijn bereikbaar van maandag tm vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

    Bel Mail Chat

    Of loop binnen bij ons kantoor aan het Beneden Oosterdiep 57 in Veendam.