Mag mijn huurder huurpenningen verrekenen?

Het verrekenen van huurpenningen is in een uitzonderlijk geval toegestaan. De huurder is gerechtigd om zijn huurpenningen op te schorten indien hij u heeft verzocht om een gebrek aan de huurwoning te herstellen, maar u nalaat om op dit verzoek te reageren. In beginsel moet de huurder u een redelijke termijn geven voor het herstellen van de gebreken. Zes weken wordt doorgaans als redelijk gezien. Binnen die zes weken heeft u de mogelijkheid om een gebrek te herstellen. Alvorens u tot herstel over gaat is het van groot belang om de huurovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden te controleren. Niet elk gebrek zal door u als verhuurder gerepareerd moeten worden.

Indien u wel gehouden bent om een gebrek te verhelpen en  u geen gehoor geeft aan het herstelverzoek, dan kan de huurder na verloop van tijd zelf overgaan tot het uitvoeren van herstelwerkzaamheden. De (redelijk gemaakte) kosten die bij het herstel komen kijken, mag de huurder in dat geval op u verhalen. Dit zal veelal gebeuren door de herstelkosten in mindering te brengen op de verschuldigde huurpenningen. De huurder moet u middels een schriftelijke verklaring laten weten dat hij zijn huurpenningen heeft verrekend met de gemaakte herstelkosten.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

    Meer informatie over dit onderwerp

    Liever persoonlijk contact?

    Wij zijn bereikbaar van maandag tm vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

    Bel Mail Chat

    Of loop binnen bij ons kantoor aan het Beneden Oosterdiep 57 in Veendam.