Wat is aardbevings- (gerelateerde) schade?

Aardbevingsschade is een ruim begrip en beperkt zich niet tot fysieke schade zoals scheuren in woningen en/of verzakkingen. Naast de schade die optisch waarneembaar is kan er sprake zijn van
vermogensschade omdat uw onroerend goed door het risico op aardbevingen een minder gunstige marktontwikkeling heeft gekend ten opzichte van vergelijkbaar onroerend goed waar het aardbevingsrisico niet bestaat.

Daarnaast kunnen bepaalde psychische en lichamelijke klachten duiden op immateriële schade als gevolg van aardbevingen en de gevolgen die dit voor uw gezondheid met zich kan brengen. Of en zo ja in hoeverre de door u geleden schade vergoed kan worden is sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Graag kijken wij in een persoonlijk gesprek naar de mogelijkheden om een schadevergoeding te verkrijgen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

    Liever persoonlijk contact?

    Wij zijn bereikbaar van maandag tm vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

    Bel Mail Chat

    Of loop binnen bij ons kantoor aan het Beneden Oosterdiep 57 in Veendam.