Hoe werkt een incassoprocedure?

Uw debiteur betaalt niet en u heeft besloten het er niet bij te laten zitten. Een incassoprocedure begint in feite met de eerste herinnering. Indien een herinnering geen gevolg heeft (of u wilt direct doorpakken) dan dient een ingebrekestelling verstuurd te worden. In deze ingebrekestelling moet duidelijk staan wat de vordering is en moet een redelijke termijn gesteld worden waarin de debiteur alsnog kan nakomen. Een redelijke betalingstermijn is doorgaans veertien dagen al kan dit afhankelijk van specifieke omstandigheden afwijken. Denkt u ook vooral aan de exacte formulering van de betalingstermijn, uit de rechtspraak blijkt dat indien hier fouten in  zijn gemaakt, een ingebrekestelling haar werking kan verliezen. Om een ingebrekestelling extra kracht bij te zetten kunt u aangeven dat na het verstrijken van de betalingstermijn, incassokosten en wettelijk rente worden gevorderd. Daarbij is het van belang om de hoogte van de incassokosten inzichtelijk te maken.

 

Indien een ingebrekestelling niet werkt is het aan te bevelen om in een opvolgende brief aan te geven dat de vordering met incassokosten is verhoogd en wettelijke rente in rekening zal worden gebracht. U kunt daarbij nog een laatste termijn stellen om alsnog tot betaling over te gaan. Indien dit wederom niets uithaalt kan een gerechtelijke procedure gestart worden waarbij betaling rechtens wordt afgedwongen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

    Liever persoonlijk contact?

    Wij zijn bereikbaar van maandag tm vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

    Bel Mail Chat

    Of loop binnen bij ons kantoor aan het Beneden Oosterdiep 57 in Veendam.