Wat als u aannemer slecht werk levert?

De casus

Stel, u schakelt een klusjesman in voor de renovatie van uw badkamer. De
aannemer komt bij u langs om de werkzaamheden te plannen. Vervolgens krijgt u
een offerte die er in eerste instantie goed uit ziet en u ondertekent de offerte.

Juridisch gezien bent u met de aannemer een overeenkomst tot aanneming
van werk
aangegaan. De aannemer verplicht zich tot het opleveren van een
werk terwijl u als opdrachtgever verplicht bent hiervoor een prijs te betalen.

Twee maanden later is het zover, alle werkzaamheden zijn afgerond. Samen met
de aannemer bekijkt u de badkamer. Op het eerste gezicht lijkt alles in orde.
Wanneer u opmerkt dat de douchedeur niet helemaal goed sluit, verzekert de
aannemer u dat dit snel opgelost zal worden. “Eind goed, al goed,” denkt u.

Een dag later ontvangt u prompt de factuur van de aannemer: € 13.000,- voor de
voltooide werkzaamheden, zoals afgesproken. Vrijwel direct betaalt u het bedrag,
netjes en zonder uitstel. Het is een flinke investering denkt u, maar deze
renovatie zal u jarenlang plezier brengen.

Al snel ontdekt u enkele tekortkomingen in de badkamer. Het water blijkt niet
goed af te lopen. In plaats van netjes richting de douche te stromen, verspreidt
het zich door de hele badkamer. Bij nader onderzoek ziet u dat de tegels scheef
liggen. Maar wat echt zorgwekkend is, zijn de lekkages die op meerdere plaatsen
verschijnen. Dit is verre van wat u had verwacht na de renovatie.

Wat nu?

Het is van cruciaal belang om bij slecht uitgevoerd werk van een aannemer snel
en nauwkeurig te handelen. Het moment waarop de aannemer verklaart dat het
werk is voltooid, geldt als het opleveringsmoment. Als u op dat moment instemt
zonder aan te geven dat u niet tevreden bent, kan het zijn dat u later niet meer
kunt terugkomen op deze goedkeuring.

Het is daarom essentieel om het opgeleverde werk grondig te inspecteren en
eventuele gebreken binnen een korte termijn aan de aannemer te melden.
Zolang u duidelijk maakt dat u niet akkoord bent met de kwaliteit van het werk,
bent u niet verplicht om voor deze werkzaamheden te betalen. Echter, als u
besluit niet tot betaling over te gaan, is het raadzaam om juridisch advies in te
winnen. Zonder geldige reden om niet te betalen zou de aannemer mogelijk een
incassoprocedure kunnen starten.

Tip: Leg de gebreken zoveel mogelijk vast met uw camera zodat u later altijd
bewijs heeft als het tot een gerechtelijke procedure komt.

Een tweede kans

Als er na oplevering van het werk toch gebreken aan het licht komen kunt u de
aannemer hiermee confronteren. Mocht de aannemer nadat u de gebreken aan
hem hebt gemeld, de gebreken niet of niet voldoende herstellen, dan kunt u de
aannemer in gebreke stellen. In de ingebrekestelling moet u de aannemer een redelijke termijn geven om alsnog de gebreken in het opgeleverde werk te herstellen. U bent in beginsel verplicht om de aannemer nog een tweede kans te geven om de gebreken te herstellen. Schakel dus nooit zomaar een nieuwe
aannemer in!

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij u gelijk aanspraak maakt op
een schadevergoeding zonder de aannemer een tweede kans te geven. Geeft u
de voorkeur aan een schadevergoeding zonder de aannemer een tweede kans te
geven? Raadpleeg dan altijd eerst een juridisch expert.

Wanneer de aannemer binnen de door u gegeven redelijke termijn de gebreken
niet herstelt, dan is de aannemer in verzuim. Dit betekent dat u juridische
stappen kunt nemen om de schade die u heeft geleden vergoed te krijgen van de
aannemer. De schade kan bestaan uit de kosten die u moet maken om het werk
alsnog in goede staat te krijgen. Daarnaast kunt u ook eventuele vervolgschade
op aannemer verhalen. Het kan namelijk zijn dat uw muur door een lekkage ook
beschadigd is geraakt.

Tip: Zorg dat de communicatie met uw aannemer zoveel mogelijk schriftelijk (via
e-mail of whatsapp) verloopt. Mondelinge afspraken kan de aannemer later altijd
betwisten.

Conclusie

Als u niet tevreden bent over het geleverde werk van een aannemer is het
belangrijk om in een vroeg stadium aan de bel te trekken. Het is hierbij belangrijk
om de correspondentie die u met de aannemer heeft gevoerd zoveel mogelijk te
bewaren. Ook is het belangrijk om de gebreken zoveel mogelijk vast te leggen.

Als eerste stap kunt u uw aannemer confronteren met de gebreken. Weigert uw
aannemer het op te lossen of lukt het hem niet om de gebreken te herstellen?
Dan is het tijd om een ingebrekestelling op te laten stellen. Het is hierbij altijd
verstandig om juridisch advies in te winnen.

Waarom uw situatie voorleggen aan SK Juristen?

Bij SK Juristen hebben we veel ervaring in het oplossen van aannemersgeschillen.
Ons streven is om op maat gemaakte oplossingen te bieden en eerlijk advies te
geven over uw specifieke situatie. U kunt bij ons vrijblijvend terecht met uw
situatie. Na een grondige analyse van uw zaak bieden wij deskundig advies over
de beste vervolgstappen. Dit juridisch advies is essentieel voor een goede
dossieropbouw en zorgt ervoor dat u uw aanspraak op een schadevergoeding
niet misloopt

Veelgestelde vragen

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen omtrent het onderwerp Wat als u aannemer slecht werk levert?.

Liever persoonlijk contact?

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

Bel Mail Chat

Of loop binnen bij ons kantoor aan het Beneden Oosterdiep 57 in Veendam.

Wat doe je bij een officiële waarschuwing van je werkgever?

Stel u bent al jaren werkzaam voor dezelfde werkgever. U bent deze maand
meerdere keren te laat gekomen voor uw werk. Vervolgens krijgt u van uw
werkgever een officiële waarschuwing. Als u nog een keer te laat komt, heeft dit
ernstige consequenties.

In deze blog wordt ingegaan op wat een officiële waarschuwing is en wat u kunt
doen als u een officiële waarschuwing hebt gekregen.

Wat is een officiële waarschuwing?

Uw werkgever kan u een officiële waarschuwing geven als u in zijn ogen iets
heeft gedaan wat niet volgens de regels is. Een officiële waarschuwing moet altijd
schriftelijk aan u worden medegedeeld. Een officiële waarschuwing is een middel
voor werkgevers om te laten weten dat uw gedrag niet acceptabel is en dat er
consequenties kunnen volgen als u uw gedrag niet aanpast.

Een officiële waarschuwing kan bijvoorbeeld worden gegeven voor:
– Te laat komen of verzuim
– Slecht werk leveren
– Agressie of geweld
– Diefstal of fraude
– Seksuele intimidatie

Voorbeeld
Een voorbeeld waar de werking van een officiële waarschuwing goed naar voren
komt, is de volgende zaak van de rechtbank Noord-Holland. (ECLI:NL:RBNHO:2016:6133).

In deze zaak was een werknemer werkzaam voor een verf producent (SPS). In het
reglement van SPS staat duidelijk beschreven dat een werknemer zich bij ziekte
voor 09:00 ziek moet melden bij de bedrijfsleider en thuis moet blijven tot de
eerste controle.

De werknemer verzuimt vervolgens meerdere keren om zich voor 09:00 ziek te
melden. De werknemer wordt erop gewezen om zich aan het reglement te
houden en krijgt meerdere officiële waarschuwingen. De werknemer laat zich
door de waarschuwingen niet intimideren en blijft vast houden aan zijn gedrag.
De werkgever gaat vervolgens over tot ontslag wegens verwijtbaar gedrag van
de werknemer. De werknemer vecht het ontslag aan bij de rechter. De rechter
stelt vast dat de werkgever tien waarschuwingen heeft gegeven. Tegen de
waarschuwingen heeft de werknemer nooit geprotesteerd. De rechter stelt vast
dat de werknemer ondanks de waarschuwingen nooit verbeteringen in zijn
gedrag heeft laten zien.

Volgens de rechter heeft de werkgever vaak genoeg gewaarschuwd en
aangegeven dat als het gedrag aanhoud de werknemer ontslagen zal worden.
De rechter komt tot de conclusie dat het voldoende duidelijk is dat de werknemer verwijtbaar heeft gehandeld en houdt het ontslag in stand.

Wat te doen bij een officiële waarschuwing?

Als u een officiële waarschuwing ontvangt, is het belangrijk om deze serieus te
nemen. Het is een signaal van uw werkgever dat u zich moet verbeteren of uw
gedrag moet aanpassen. Een officiële waarschuwing wordt door uw werkgever
gebruikt om een dossier op te bouwen. Als de waarschuwingen in uw dossier
ernstig genoeg zijn, kan uw werkgever over gaan tot ontslag of schorsing.
Een rechter zal veel gewicht toekennen aan een officiële waarschuwing. Dit betekent
dat meerdere waarschuwingen bij kleine incidenten er al voor kunnen zorgen dat
u rechtsgeldig ontslagen kunt worden.

Als u het niet eens bent met de inhoud van de waarschuwing is het belangrijk om
protest aan te tekenen tegen de officiële waarschuwing. Het is raadzaam om dit
schriftelijk te doen zodat u dit later altijd kunt aantonen.

Het bezwaar tegen een officiële waarschuwing moet schriftelijk worden ingediend
bij uw werkgever. In uw bezwaar moet u uitleggen waarom u het niet eens bent
met de waarschuwing. U kunt ook bewijsstukken aanleveren om uw bezwaar te
ondersteunen. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen als u een
officiële waarschuwing heeft gekregen. Een jurist kan beoordelen of uw
waarschuwing terecht is en u vervolgens helpen met het protesteren tegen de
officiële waarschuwing.

Als uw werkgever uw protest afwijst, kunt u een procedure starten bij de
kantonrechter. De kantonrechter zal beoordelen of de waarschuwing terecht is
gegeven.

Het is belangrijk om een officiële waarschuwing weg te laten halen als het
onterecht is gegeven. Een officiële waarschuwing wordt in uw dossier opgenomen
en kan altijd tegen u worden gebruikt.

Waarom kiezen voor SK Juristen bij een officiële waarschuwing?

SK Juristen is een gespecialiseerd juridisch dienstverlener in het arbeidsrecht. Wij
kunnen u helpen bij het beoordelen van uw situatie en het nemen van de juiste
stappen als u een officiële waarschuwing heeft ontvangen.

Wij hebben jarenlange ervaring in het arbeidsrecht en hebben veel ervaring met
het procederen bij de kantonrechter. Wij kunnen u helpen om uw rechten te
beschermen en de beste uitkomst voor u te behalen.

Hier zijn enkele specifieke redenen waarom u voor SK Juristen kunt
kiezen bij een officiële waarschuwing:
– Wij staan u met raad en daad bij, zodat u weet wat u moet doen.
– Wij beoordelen uw situatie zorgvuldig en geven u eerlijk advies.
– Wij gaan voor uw belangen en slaan niet snel op de hand.

Als u een officiële waarschuwing heeft ontvangen, neem dan contact met ons op
voor een vrijblijvend gesprek. We helpen u graag verder.

Veelgestelde vragen

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen omtrent het onderwerp Wat doe je bij een officiële waarschuwing van je werkgever?.

Liever persoonlijk contact?

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

Bel Mail Chat

Of loop binnen bij ons kantoor aan het Beneden Oosterdiep 57 in Veendam.

Het SK Juristen Starterspakket

Het SK Juristen Starterspakket, onmisbaar voor iedere ondernemer zoals u!

Wat is het SK Juristen Starterspakket?
Het SK Juristen Starterspakket is speciaal ontworpen om u als startende ondernemer te voorzien van essentiële juridische documenten die zijn afgestemd op uw unieke bedrijfsbehoeften. Het pakket omvat een reeks belangrijke documenten die u en uw onderneming beschermen en u helpen om aan alle wettelijke vereisten te voldoen.

Maar wist u dat ook bestaande ondernemers kunnen profiteren van onze expertise? Naast het ondersteunen van starters, bieden we ook een grondige controle van uw bestaande juridische documenten om ervoor te zorgen dat ze up-to-date en in lijn zijn met de nieuwste wetgeving.

Welke documenten zijn inbegrepen?

Algemene Voorwaarden: Definieer duidelijk de rechten en verantwoordelijkheden van u als ondernemer en uw klanten. Dit helpt bij het voorkomen van geschillen en biedt een basis voor een gezonde zakelijke relatie.

Privacyverklaring: Bescherm de persoonlijke gegevens van uw klanten en laat hen zien dat u hun privacy serieus neemt. Met de toenemende aandacht voor gegevensbescherming, is dit essentieel om het vertrouwen van uw klanten te winnen.

Cookieverklaring: Als u een website heeft, moet u voldoen aan de cookiewetgeving. Onze cookieverklaring zorgt ervoor dat u uw bezoekers informeert over het gebruik van cookies en hun toestemming krijgt voordat cookies worden geplaatst op hun apparaten.

Arbeidsovereenkomsten (optioneel): Als u van plan bent om personeel aan te nemen, helpen de experts van SK Juristen u bij het opstellen van rechtsgeldige arbeidsovereenkomsten die de arbeidsvoorwaarden, verantwoordelijkheden en vertrouwelijkheidsclausules omvatten.

Waarom kiezen voor het SK Juristen Starterspakket?

Op maat gemaakt voor u: Geen enkel bedrijf is hetzelfde, en daarom zorgt SK Juristen ervoor dat alle documenten in het starterspakket worden aangepast aan de specifieke behoeften van uw onderneming.

Deskundige begeleiding: Het opstellen van juridische documenten kan een complexe taak zijn, maar u hoeft zich geen zorgen te maken! De ervaren juridische experts van SK Juristen staan voor u klaar om u door het proces te begeleiden en eventuele vragen te beantwoorden.

Scherp tarief: SK Juristen begrijpt dat u als startende ondernemer mogelijk beperkt budget heeft. Daarom bieden ze het starterspakket aan tegen een aantrekkelijk en concurrerend tarief, zodat u zonder zorgen aan uw bedrijf kunt bouwen.

Heeft u al juridische documenten voor uw bedrijf?

Ook als u al een lopende onderneming heeft, is het essentieel om uw juridische documenten regelmatig te controleren en bij te werken. Onze deskundige juristen kunnen u helpen om ervoor te zorgen dat al uw documenten up-to-date zijn en voldoen aan de huidige wetgeving.

Hoe kunt het SK Juristen Starterspakket verkrijgen of uw documenten laten controleren?

Het is gemakkelijk! Neem gewoon contact op met het team van SK Juristen en bespreek uw behoeften. Ze helpen u graag bij het samenstellen van het juiste starterspakket voor uw bedrijf of het plannen van een controle voor uw bestaande documenten.

Wacht niet langer! Bouw vandaag nog een sterk juridisch fundament voor uw onderneming met het SK Juristen Starterspakket en laat ons u helpen om uw bestaande documenten te controleren. Met de juiste juridische ondersteuning kunt u met vertrouwen en gemoedsrust ondernemen!

Veelgestelde vragen

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen omtrent het onderwerp Het SK Juristen Starterspakket.

Liever persoonlijk contact?

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

Bel Mail Chat

Of loop binnen bij ons kantoor aan het Beneden Oosterdiep 57 in Veendam.

Subsidie Verduurzaming en Verbetering

De subsidie “Verduurzaming en Verbetering Groningen” ter hoogte van van
10.000 euro biedt waardevolle financiële ondersteuning aan huiseigenaren in het
aardbevingsschadegebied om hun woningen duurzamer en beter te maken.
Naast het treffen van duurzame maatregelen, hebben huiseigenaren ook de
vrijheid om andere verbeteringen aan te brengen, zoals een nieuwe keuken of
badkamer. Recent is bekendgemaakt dat het toepassingsgebied in het najaar van
2023 wordt uitgebreid met 28 postcodes in de gemeenten Groningen, Aa en
Hunze, Veendam, Oldambt en Westerkwartier, namelijk:

9479, 9512, 9631, 9641, 9642, 9645, 9646, 9648, 9672, 9675, 9677, 9678, 9684,
9881, 9882 en 9885

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, dienen woningeigenaren een
aanvraag in te dienen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).
U kunt de subsidieaanvraag zelf indienen, maar u kunt hierbij ook gebruik maken van
een intermediair.


Waarschuwing: We hebben de laatste tijd gezien dat veel bedrijven actief
reclame maken om aanvragers te helpen bij de subsidieaanvraag. Helaas
brengen veel van deze bedrijven exorbitante bedragen of een percentage van het
te ontvangen subsidiebedrag in rekening voor hun diensten. Wees dus alert op
bedrijven die misbruik maken van de situatie en onredelijk hoge kosten hanteren
voor hulp bij uw subsidieaanvraag. Als u deskundige begeleiding nodig heeft
zonder onnodige kosten, adviseren wij u gebruik te maken van de dienstverlening
van SK Juristen te Veendam. Wij bieden u een deskundige begeleiding tegen
eerlijke en transparante tarieven.


De verduurzamingssubsidie biedt een uitstekende kans om uw woning te
verduurzamen of te verbeteren. Vermijd het betalen van onnodig hoge kosten
aan bedrijven die hulp aanbieden bij de aanvraag. Kies in plaats daarvan voor de
professionele diensten van SK Juristen te Veendam, zodat u zonder zorgen en
met eerlijke tarieven de subsidie kunt aanvragen en optimaal kunt profiteren van
deze waardevolle regeling.


Neem vandaag nog contact op met SK Juristen en geef uw verduurzamingsproject
een vliegende start!

Veelgestelde vragen

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen omtrent het onderwerp Subsidie Verduurzaming en Verbetering.

Liever persoonlijk contact?

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

Bel Mail Chat

Of loop binnen bij ons kantoor aan het Beneden Oosterdiep 57 in Veendam.

Uw oplossing voor onbetaalde facturen

Het komt regelmatig voor dat wij incasso opdrachten ontvangen voor facturen
die al maanden open staan. Vooral vanuit het MKB zien we dat veel
opdrachtgevers twijfelen om een incassospecialist in te schakelen.
Incassobrieven worden vaak als intimiderend ervaren en ondernemers hechten
uiteraard veel waarde aan hun zorgvuldig opgebouwde klantrelaties. Zij gunnen
debiteuren daarom vaak een ruimere periode om aan de betalingsverplichting te
voldoen zodat deze klantrelatie in ieder geval geen schade lijdt. De keerzijde is
echter dat facturen langdurig onbetaald blijven. Wellicht weerhoudt de
openstaande factuur uw relatie er zelfs van om opnieuw gebruik te maken van
uw diensten. Het bijhouden van een uitgebreide debiteurenadministratie kost
bovendien veel energie die u vervolgens niet meer voor uw kernactiviteit kunt
gebruiken.


Komt het bovenstaande u bekend voor? Dan doet u er goed aan om het een en
ander vrijblijvend met ons te bespreken. SK Juristen staat bekend om haar
persoonlijke en doelgerichte aanpak. Van ons hoeft u geen dreigende juridische
brieven te verwachten zolang dat niet nodig is. Wanneer wij een dossier in
behandeling nemen proberen wij altijd eerst telefonisch met uw debiteur in
contact te komen. Indien blijkt dat uw debiteur wel wil maar niet kan betalen
heeft het geen zin om langdurig per brief te corresponderen. Een persoonlijk
gesprek met begrip voor de situatie daarentegen leidt vaak tot heldere
betalingsafspraken, bijvoorbeeld in de vorm van een betalingsregeling.
Ook wanneer uw debiteur vanwege een andere reden niet tot betaling is
overgegaan bent u bij SK Juristen aan het juiste adres. Als er sprake is van
betalingsonwil is het van groot belang dat de juiste juridische stappen worden
gezet. Hierbij gaat de voorkeur altijd uit naar een vlotte en kostenbesparende
oplossing, maar in sommige gevallen kan het nodig zijn om een gerechtelijke
procedure te starten.


Het gehele incassotraject kan op basis van uw wensen worden vormgegeven.
Onze ervaren juristen adviseren u gedurende dit traject in duidelijke taal over uw
mogelijkheden en houden uw belangen hierbij nauwlettend in het oog. Kortom,
SK Juristen staat voor u klaar!

Veelgestelde vragen

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen omtrent het onderwerp Uw oplossing voor onbetaalde facturen.

Liever persoonlijk contact?

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

Bel Mail Chat

Of loop binnen bij ons kantoor aan het Beneden Oosterdiep 57 in Veendam.

Woningwaarde in het aardbevingsgebied

Voorgeschiedenis

Woningeigenaren van woningen gelegen in het Groninger aardbevingsgebied lijden schade vanwege een andere waardeontwikkeling van hun woning ten opzichte van woningeigenaren van soortgelijke woningen buiten het aardbevingsgebied. Daarover bestaat al lange tijd consensus. In 2015 heeft de rechtbank Noord Nederland geoordeeld dat deze woningeigenaren gecompenseerd moeten worden. Dit ongeacht de vraag of er sprake is van fysieke schade en ongeacht de vraag of de woning is verkocht. Nadat de NAM in hoger beroep is gegaan is dit in 2018 door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden opnieuw bevestigd.

De vraag die veel opkwam was hoe de schade begroot moest worden als een woningeigenaar schade claimde terwijl hij zijn woning nog niet had verkocht. Hoeveel schade heb je op dat moment? Kan die schade vergroot of verkleind worden in de toekomst? Wat is het moment van schadevaststelling? De Hoge Raad (het hoogste rechtsorgaan in Nederland) gaf aan dat de schade pas begroot zou kunnen worden als er sprake is van een “geofysisch voldoende stabiele toestand”. Het zou momenteel nog te onzeker zijn om een vergoeding toe te kennen. Kortom, een woningeigenaar kan schade claimen als zijn woning nog niet verkocht is maar omdat de bodem niet stabiel genoeg is (het is niet te voorzien hoe de frequentie en magnitude van aardbevingen in de toekomst zal zijn), kan er nog geen goede berekening gemaakt worden. 

Dit is uiteraard een onwenselijke situatie, de rechtspraak heeft geoordeeld dat woningeigenaren gecompenseerd moeten worden en het is duidelijk dat op dít moment al schade bestaat, het is alleen niet bekend hoe groot deze schade is. Minister Wiebes heeft vervolgens een adviescommissie in het leven geroepen die de opdracht kreeg om te adviseren over een methode voor het begroten van schade door waardedaling. De commissie Hammerstein ging met deze opdracht aan de slag. Het betreft een tamelijk technisch advies waarbij het in deze blog te ver voert om alle zaken te bespreken. Het originele advies kunt u hier vinden. Het is op voorhand van belang te vermelden dat deze commissie na een uitgebreide analyse van de uitspraak van de Hoge Raad heeft aangegeven dat het mogelijk is om ook nu al tot schadevergoeding over te gaan.    

Het toepassingsgebied

Een belangrijke vraag die beantwoord moest worden was de vraag wat het toepassingsgebied zou worden. Met andere woorden, in welk gebied kan nog met redelijke mate van waarschijnlijkheid worden vastgesteld dat woningeigenaren nadeel ondervinden van de ligging van hun woning in het bevingsgebied. Het toepassingsgebied wordt door de commissie bepaald aan de hand van toegekende schadeclaims. In postcodegebieden met woningen met 40% of meer toegekende schade ten opzichte van de totale woningvoorraad heeft de commissie significante waardedaling geconstateerd. In postcodegebieden met 20-40% toegekende schade is dit beeld minder duidelijk, de waardedaling die wordt gevonden zou in dat geval statistisch niet significant zijn. In postcodegebieden met een lager percentage toegekende schade (minder dan 20%) wordt een positief prijseffect gevonden. Hierbij wordt door de commissie het vermoeden uitgesproken dat er sprake is van een zogenaamd ‘waterbedeffect’. Als Groningers vanwege de aardbevingen verhuizen naar plaatsen buiten het risicogebied, kunnen de prijzen daar juist stijgen. Onzes inziens is deze laatste bewering discutabel. De huidige markt wordt gekenmerkt door prijsstijgingen en er is ook een duidelijke trek te zien van bewoners van de stad Groningen die naar de randen van het bevingsgebied verhuizen vanwege economische redenen. De huizenprijzen liggen daar lager en men krijgt meer woning voor hetzelfde geld. Dit zou een deel van de prijsstijging kunnen verklaren naast de organische prijsstijgingen die in het gehele land op te merken zijn. Uiteraard kan er in zekere zin een waterbedeffect optreden maar dit effect lijkt ons in het licht van alle omstandigheden marginaal te zijn. Er mag niet te snel van uit worden gegaan dat de aardbevingsproblematiek in deze schil niet voor een negatieve of minder positieve waardeontwikkeling heeft gezorgd.

WOZ waarde

Om een zuivere schadebegroting te maken dient per individuele woning gekeken te worden wat de woning waard is en wat de woning waard had kunnen zijn op het moment dat er geen aardbevingsschaderisico’s zouden zijn. Onzes inziens ligt het voor de hand om in dat geval elke individuele woning te taxeren en deze woning te vergelijken met soortgelijke woningen in soortgelijke gebieden buiten het aardbevingsgebied. Dit is min of meer de methode die de NAM tot nog toe hanteert binnen de door de NAM in het leven geroepen “waarderegeling”. Groot nadeel hiervan is dat de bijkomende kosten extreem hoog zijn en het een enorme druk behelst om elke woning in het bevingsgebied te taxeren. De commissie Hammerstein heeft daarom geadviseerd om aansluiting te zoeken bij de WOZ waarde. De eeuwige discussie is en blijft in hoeverre de WOZ waarde de daadwerkelijke woningwaarde vertegenwoordigd maar ondanks dit gegeven zal de WOZ waarde als uitgangspunt worden genomen.

De compensatie

Nog niet alle details over de daadwerkelijke compensatie van elke individuele woning in de betroffen regio’s zijn momenteel bekend. Per postcodegebied zal gekeken worden hoeveel schademeldingen er zijn geweest en welk percentage van de schademeldingen is toegewezen. Aan de hand daarvan zal per postcodegebied aangegeven kunnen worden welk percentage als schadevergoeding kan worden uitgekeerd. Dit neemt niet weg dat er inmiddels duidelijke bandbreedtes bekend gemaakt zijn waarbinnen de schadebedragen variëren:

Opvallend ten aanzien van bovenstaande tabel is dat het toepassingsgebied van deze regeling groter is dan het toepassingsgebied dat de NAM hanteert binnen de waarderegeling (Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Het Hogeland (voormalige gemeenten Bedum, Eemsmond, De Marne en Winsum), Midden-Groningen (voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren) en het grondgebied dat per 1-1-2016 tot de gemeente Ten Boer behoorde (en inmiddels deel uitmaakt van de gemeente Groningen). Dit heeft tot gevolg dat meer bewoners een beroep kunnen doen op de nieuwe waardedalingsregeling van het Instituut Mijnbouwschade Groningen.

Mijn woning staat niet in het overzicht maar ik heb wel schade, wat te doen? 
Voor woningen gelegen in het gebied zoals in de tabel weergegeven wordt een regeling opgesteld. Dit wil echter niet zeggen dat u geen aanspraak heeft op een vergoeding als uw woning hier niet tussen staat. Indien het aantoonbaar is dat de waardeontwikkeling van uw woning in negatieve zin is beïnvloed door aardbevingsschade zal alsnog tot compensatie overgegaan moeten worden. Het grote verschil is echter dat u deze schade dient te bewijzen. Indien u van mening bent dat uw woningwaarde negatief is beïnvloed dan komen wij graag met u in contact om over deze mogelijkheden te spreken. 

Waarderegeling of waardedalingsregeling?

Als u uw woning verkocht heeft en uw woning zowel onder het bereik van de waarderegeling (NAM) en de waardedalingsregeling (IMG) valt blijft de vraag over welke regeling voor u het best is. Omdat de exacte vergoeding van de IMG nog niet bekend is en de NAM per individuele woning maatwerk verricht is het eerlijke antwoord: “dat weten wij niet”. Wel kan worden aangegeven dat het IMG uitgaat van gemiddelden in een bepaald postcodegebied terwijl binnen de waarderegeling van de NAM elke woning afzonderlijk getaxeerd wordt en het verkoopproces met koper en verkoper wordt doorgenomen. Indien u een moeizaam verkoopproces heeft gehad waarvan de onderhandelingen sterk door de aanwezigheid van fysieke aardbevingsschade is beïnvloed of potentiële kopers afhaakten omdat zij het risico op wonen in het aardbevingsgebied niet aandurfden, dan is de kans groot dat u bovengemiddeld veel schade heeft gelegen. In dat geval is het voorzienbaar dat de waarderegeling van de NAM voor een betere compensatie zorgt. De regeling van het IMG zal met name positief zijn als er in uw omgeving veel schades gemeld zijn en u zelf minder problemen heeft ervaren. Indien het verkoopproces soepel is verlopen en u nauwelijks belemmeringen heeft ervaren terwijl dit in de buurt wel zo was, dan is de regeling van het IMG ogenschijnlijk beter.

Een waarderegelingsaanvraag kan tot één jaar na de levering van de verkochte woning worden ingediend bij de NAM. Als u uw woning recentelijk verkocht heeft of binnenkort gaat verkopen, dan kan het de moeite waard zijn om een verzoek bij de NAM in te dienen. De waardedalingsregeling van het IMG gaat pas in september van start en in het begin alleen voor Appingedam en Loppersum (twee maanden later volgt verdere openstelling). Wanneer een concept-taxatierapport van de NAM voorligt kan beoordeeld worden in hoeverre een eventueel voorgestelde vergoeding onzes inziens recht doet aan uw situatie. Gelijktijdig zal tegen die tijd meer informatie bekend zijn over de compensatie per postcodegebied van het IMG. In dat geval kan een zuivere vergelijking gemaakt worden en het beste aanbod worden geaccepteerd.

Let wel, deze afweging geldt alleen als u uw woning daadwerkelijk verkocht heeft. Als u schadevergoeding wilt claimen zonder verkoop, dan kunt u enkel aanspraak maken op de waardedalingsregeling van het IMG en zult u minimaal tot september moeten wachten. 

Hoe nu verder?

Het advies van de commissie Hammerstein is overgenomen en de regeling gaat in september van start. In de tussentijd zullen nog een aantal open einden besproken en gepubliceerd moeten worden. Wij houden u hiervan op de hoogte. Als u in de tussentijd vragen heeft, gebruik wenst te maken van deze regelingen of juist niet in aanmerking komt maar wel schade heeft, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen!

Veelgestelde vragen

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen omtrent het onderwerp Woningwaarde in het aardbevingsgebied.

Liever persoonlijk contact?

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

Bel Mail Chat

Of loop binnen bij ons kantoor aan het Beneden Oosterdiep 57 in Veendam.

Mijn vakantie valt in het water, moet ik een voucher accepteren?

U hoeft de televisie maar aan te zetten, de krant open te slaan, Facebook, Instagram of Snapchat te checken om te weten dat Nederland te maken heeft met het coronavirus. U heeft zich waarschijnlijk verheugd op de paasdagen, zeker met een weersverwachting van circa 20°C in de provincie Groningen op eerste Paasdag. Misschien heeft u zelfs een vakantie gepland, met familie, vrienden of uw geliefde naar de Drentse heide, de Zeeuwse kust of het Limburgse Heuvellandschap om aldaar in een tent, stacaravan, recreatiewoning, hotel of Pipowagen te verblijven. Door overheidsmaatregelen is het echter in sommige gevallen verboden om uw vakantie daadwerkelijk daar door te brengen of er zijn zoveel beperkingen ingesteld dat de lol er wel een beetje van af is. U belt met de aanbieder, de aanbieder begrijpt uw situatie heel goed en geeft aan dat hij ook een moeilijke tijd doormaakt ten tijde van de coronacrisis. Hij heeft een goede oplossing voor u en biedt een voucher aan, moet u die accepteren?

De voucher

De voucher (of beter gezegd een voucher, er bestaat geen universele regeling) is een creatieve oplossing van ondernemers om de consument zo goed als mogelijk tegemoet te komen met de intentie om zelf het hoofd boven water te kunnen houden. Een voucher is in feite niets anders dan een tegoedbon die onder bepaalde voorwaarden kan worden ingeleverd voor een product of een dienst. Als u een bepaald bedrag vooruit heeft betaald dan kan het zo zijn dat de onderneming dit bedrag al heeft geïnvesteerd in uw verblijf (bijvoorbeeld door zelf producten of diensten aan te schaffen, personeel te betalen e.d.). Als elke consument gelijktijdig geld terug vraagt of als het bedrag nog moet worden voldaan, de vakantie annuleert, dan is het voorzienbaar dat een onderneming in acute geldnood komt en mogelijk failliet gaat. Om dit te voorkomen worden veel vouchers aangeboden met het doel om de boeking tot nader order uit te stellen. Welke voorwaarden hieraan verbonden zijn hangt sterk af van de onderneming waar u zaken mee heeft gedaan. In veel gevallen zal en consument waarschijnlijk goed kunnen leven met de gestelde voorwaarden en kan een voucher geaccepteerd worden maar wat nu als u dit niet kunt, moet u dan een voucher accepteren of kunt u uw geld terug krijgen?

Geld terug of vakantie annuleren

In principe heeft u het recht om uw geld terug te krijgen of de vakantie te annuleren. U heeft een overeenkomst gesloten met een onderneming, de onderneming moet u een bepaald product of een dienst leveren en u moet de afgesproken prijs daarvoor betalen. Normaal gesproken is dit een logisch gegeven en zal dit geen problemen opleveren. Doordat veel organisaties (al dan niet vanuit overheidswege) niet de (volledige) dienstverlening kunnen leveren zoals dat met u is overeengekomen, kan de onderneming niet aan de overeengekomen verplichtingen voldoen. Hierbij is het van belang om te kijken naar de specifieke beperkingen:

Volledig verbod vanuit overheidswege

De meest verstrekkende beperking houdt in dat de Rijks- en/of lokale overheid het aan ondernemers verboden heeft om open te gaan of u de toegang ontzegt om naar de afgesproken vakantieplaats te komen. In dat geval is er sprake van een overmachtssituatie:

Artikel 6:75 BW

Een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

In veel overeenkomsten of algemene voorwaarden zijn bepalingen opgenomen waarin wordt aangegeven wat er moet gebeuren in dergelijke situaties (garanties en/of exoneraties). Het is daarom van groot belang om in dat geval de overeenkomst te bekijken. Indien geen afwijkende zaken zijn overeengekomen kan de overeenkomst met de ondernemer ontbonden worden. Dit betekent concreet dat toekomstige betalingen niet meer verricht hoeven te worden en reeds betaalde gelden teruggegeven moeten worden.

Beperkt verbod vanuit overheidswege

Met name bij campings geldt op dit moment de maatregel dat veel campings open mogen zijn maar het sanitair niet gebruikt mag worden. Afhankelijk van de vraag in hoeverre u dit sanitair moet kunnen gebruiken om redelijkerwijs een goede vakantie te kunnen hebben, kan de overeenkomst al dan niet ontbonden worden. Als u met een tentje op de camping staat en u geen gebruik kunt maken van toiletgebouwen en douches, dan kan u in alle redelijkheid niet het genot verschaft worden dat u had mogen verwachten bij het boeken van de campingplaats. In dat geval kunt de overeenkomst ontbinden en heeft u recht op teruggave van uw geld. Als u een huisje huurt met eigen privévoorzieningen, dan kunt u in principe ‘gewoon’ gebruik maken van dit huisje en heeft u geen bijzonder nadeel (behalve dat de sfeer waarschijnlijk anders zou zijn), in dat geval heeft u naar alle waarschijnlijkheid geen recht op teruggave of annulering. Indien u een voucher krijgt aangeboden zal dit snel als een mooi alternatief kunnen worden gezien.

Vrijwillige beperkingen van de ondernemer

Sommige ondernemers leggen zichzelf beperkingen op terwijl dit vanuit overheidswege niet strikt noodzakelijk zou zijn. Afgezien van eventuele bijzondere omstandigheden die de ondernemer redelijkerwijs geen keuze laten, is het in beginsel zo dat het risico op niet-nakoming in dat geval volledig voor de ondernemer blijft. Als u geen aangeboden voucher wenst te accepteren en de ondernemer heeft aangegeven niet aan de overeenkomst te kunnen voldoen. Dan kunt u de overeenkomst ontbinden en uw geld terug vragen. Let wel, dit kan anders zijn als de beperkingen dusdanig gering zijn dat een redelijk normaal verblijf alsnog mogelijk is, in dat geval kunt u ‘gewoon’ komen naar uw verblijf en is de ondernemer niet zonder meer verplicht om uw geld terug te geven.  

Voucher of geld terug, wat moet ik kiezen?

Als de onderneming waar u een overeenkomst mee gesloten heeft, bij een (recreatie)branchevereniging is aangesloten, is er vaak veel aan gedaan om goede voorwaarden voor u als consument te creëren. Dit om te voorkomen dat u uw geld terug vraagt en ondernemingen in economisch zwaar weer belanden. Zo bestaan er vouchers die beschermen tegen faillissement van de onderneming waardoor bij faillissement, u uw voucher ook bij een andere onderneming kunt gebruiken. Als u uw geld terugvraagt en de onderneming failliet gaat, dan is het maar zeer de vraag of u uw geld ooit terug ziet. Een nadeel van vouchers is dat zij vaak een beperkte geldigheidsduur hebben en uw wensen naar verloop van tijd kunnen veranderen. Nu de paasvakantie in duigen is gevallen, is het doel van de vakantie misschien voorbij en is teruggave van geld mogelijk een beter alternatief.

Het blijft een persoonlijke afweging waarbij ook veel afhangt van de mate van (on)mogelijkheden om de vakantie zo goed en zo kwaad als het gaat toch te kunnen genieten. Als dit goeddeels mogelijk is maar u er gezien de omstandigheden geen zin meer in heeft, dan is een voucher een prima alternatief. Als uw vakantie niet door kan gaan en uw het betaalde geld hard nodig heeft of het niet ziet zitten om de vakantie in de toekomst alsnog te houden, dan zal teruggave het betere alternatief zijn. Het accepteren van een voucher is maatschappelijk gezien het meest wenselijk, teruggave van geld of annulering van een vakantie kan gezien persoonlijke omstandigheden soms beter zijn. De keuze is aan u. Heeft u vragen of ondervindt u problemen? Neemt u dan contact met ons op!

Bovenstaande blog geeft algemene gezichtspunten weer ten aanzien van vouchers maar kan niet worden opgevat als een op maat gemaakt juridisch advies. Heeft u een persoonlijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om uw specifieke situatie te bespreken.

Veelgestelde vragen

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen omtrent het onderwerp Mijn vakantie valt in het water, moet ik een voucher accepteren?.

Liever persoonlijk contact?

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

Bel Mail Chat

Of loop binnen bij ons kantoor aan het Beneden Oosterdiep 57 in Veendam.

Corona en de economische gevolgen, wat betekent dit voor u?

Vele kranten schrijven er al over, een economische crisis als gevolg van het coronavirus lijkt bijna onontkoombaar. Hele bedrijfssectoren vallen stil en de gevolgen voor de werknemers zijn niet mals. Iedereen heeft natuurlijk gehoord over de sluiting van alle horecagelegenheden, één van de grootste sectoren in Nederland. Daarnaast kennen we de verhalen van bijvoorbeeld de KLM, waar vele mensen ontslag hebben gekregen. Maar ook kleine ondernemingen worden hard getroffen en ZZP’ers verliezen opdrachten. De verwachtingen voor de komende weken zijn nog slechter en langdurige inkomensvermindering zal voor verschillende faillissementen zorgen. Of u nu ZZP’er, flexwerker, werknemer in loondienst of een grote werkgever bent, u zult de gevolgen van het coronavirus de komende tijd waarschijnlijk gaan merken. De Rechtswinkel Veendam zal in deze blog duidelijkheid scheppen over enkele maatregelen die worden getroffen, zodat u goed voorbereid bent op eventuele gevolgen en weet wat u kunt verwachten.

Het kabinet

Het kabinet heeft aangekondigd zich in te gaan zetten voor ondernemers, om te proberen de economische schade van het coronavirus te beperken. Het kabinet kan zo’n 90 miljard euro extra beschikbaar stellen om de economie te ondersteunen. Er zijn verschillende regelingen van kracht waardoor werkgevers, ZZP’ers en kleine ondernemingen (hopelijk) de crisisperiode kunnen overbruggen. De overheid zal bijvoorbeeld zelf grotendeels garant staan bij het aanvragen van een overbruggingskrediet bij de banken. Daarnaast wordt er hulp geboden aan ZZP’ers vanuit het kabinet.

Wat moeten werkgevers doen?

Het advies van de Rijksoverheid aan werkgevers is om werknemers in elk geval tot en met 6 april 2020 zo veel mogelijk thuis te laten werken. Bekijk dus of thuiswerken voor uw werknemers mogelijk is. Daarnaast doet de Rijksoverheid een oproep om de werktijden van de werknemers zoveel mogelijk te spreiden. Op deze manier komen de werknemers zo min mogelijk met de rest van de collega’s in aanraking.

Daarnaast stelt de overheid de werkgever verplicht om een gezonde en veilige werkomgeving te waarborgen. Daarom kan het zijn dat een werknemer de toegang tot de werkvloer wordt geweigerd, als hier goede redenen voor zijn. Binnen de vitale beroepen (zorginstellingen, politie, brandweer, elektriciteit etc.) is het belangrijk dat de werknemers die geen klachten hebben zoveel mogelijk doorwerken.

Wat moeten werkgevers doen wanneer een werknemer in quarantaine moet blijven? De werknemer is ziek en moet in principe het loon doorbetaald krijgen. De dagen dat de werknemer ziek is kunnen dan ook niet als vakantiedagen gelden, maar moeten als ziekteverlofdagen gekenmerkt worden. Ook wanneer personeel nog in het buitenland ‘vast’ zit, moeten deze werknemers in principe doorbetaald worden. Het hangt echter van de specifieke omstandigheden en van het lokale arbeidsrecht per land af welke regels er precies gelden.

Hulp aan ZZP’ers

Het kabinet is aan het kijken hoe er hulp geboden kan worden aan ZZP’ers. Een ZZP’er (zelfstandige zonder personeel) is zelfstandig bij het aantrekken, inrichten en uitvoeren van zijn werkzaamheden. Hierbij is er geen sprake van meewerkend personeel. Dit betekent ook dat hij/zij zelf voor de eventuele risico’s staat. Dit zorgt er dan ook voor dat ZZP’ers getroffen worden door de economische gevolgen van het coronavirus. Wanneer het werk afneemt – wat in de komende weken zal gebeuren en in veel gevallen al bezig is – heeft een ZZP’er automatisch minder of geen inkomen meer. Veel ZZP’ers hebben last van afzeggingen of een afname van klanten en klussen. ZZP’ers kunnen aanspraak maken op de BMKB-regeling om een overbruggingskrediet aan te vragen.

De BMKB-regeling

De borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB) is in sinds 16 maart 2020 verruimd, als gevolg van de economische zorgen die volgen op het coronavirus. De regeling maakt het voor ondernemers makkelijker om geld te lenen bij kredietverstrekkers zoals bijvoorbeeld banken. Normaal gesproken staat de overheid garant voor 50% van het krediet dat verstrekt wordt aan de ondernemer. Met de verruiming van de BMKB-regeling stelt de overheid nu 90% van het bedrag beschikbaar als borg. Hierdoor zullen banken makkelijker en sneller krediet kunnen verruimen en hierdoor hebben ondernemers de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen.  

De BMKB-regeling kan ook door ondernemers gebruikt worden om hun rekening courant-krediet te verhogen. Het rekening courant-krediet is het bedrag dat een ondernemer rood mag staan. Dit is essentieel voor ondernemers, omdat vele kosten en vaste lasten wel doorlopen, terwijl er geen nieuwe inkomsten binnenkomen. Hierdoor zal het voor veel ondernemers op het punt komen dat ze rood komen te staan. Met de BMKB-regeling hoopt de overheid te voorkomen dat het mislopen van inkomsten een grote groep ondernemers de kop zal kosten.

Werktijdverkorting

Werktijdverkorting is precies wat het woord al zegt – de werktijd van de werknemers wordt verkort. Dit was bedoeld voor bedrijven die tijdelijk geen of niet genoeg werk meer hebben voor (een deel van) het personeel, door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen – zoals in dit geval het coronavirus. Echter, in de laatste paar dagen is de werktijdverkorting-regeling zo vaak aangevraagd dat de Rijksoverheid het niet meer aankan. Daarnaast is gebleken dat de werktijdverkortingsregeling niet in alle gevallen de goede oplossing is. Op dit moment is het dan ook niet meer mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen. Ter vervanging komt er een nieuwe regeling voor de tegemoetkoming van de loonkosten.

Wanneer u al een toekenning voor werktijdverkorting gekregen heeft, blijft de vergunning van kracht. Wanneer u de werktijdverkorting pas geleden heeft aangevraagd maar nog geen toezegging heeft gehad, zal u moeten wachten op bericht hierover. De aanvraag zal worden behandeld als een aanvraag voor de nieuwe regeling. Wanneer uw vergunning voor werktijdverkorting afloopt en u verlenging wilt, zult u gebruik moeten maken van de nieuwe regeling.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De regeling werktijdverkorting is gestopt als maatregel. Deze regeling bleek niet genoeg toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Daarom komt er een nieuwe regeling voor de tegemoetkoming van de loonkosten. Een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling kunt u indienen bij het UWV.

Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Wordt deze aanvraag goedgekeurd, dan ontvangen ze van het UWV een voorschot. Op deze manier kunnen werknemers met een vast en flexibel contract worden doorbetaald.

De tegemoetkoming kan voor 3 maanden worden aangevraagd en daarna is er mogelijkheid tot verlenging van een extra 3 maanden. Een werkgever komt in aanmerking voor de tegemoetkoming in loonkosten wanneer er een omzetverlies van tenminste 20% wordt verwacht. Deze omzetdaling wordt gemeten vanaf 1 maart 2020.

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de omzetdaling en is maximaal 90% van de loonsom. Hieronder vindt u een overzicht van een aantal voorbeelden van hoe de relatie tussen de daling van de omzet en de procentuele hoogte van de tegemoetkoming zich verhoudt:

 • Wanneer 25% van de omzet wegvalt, kunt u een tegemoetkoming van 22,5% van de loonsom verwachten.
 • Wanneer 50% van de omzet wegvalt, kunt u een tegemoetkoming van 45% van de loonsom verwachten.
 • Wanneer 100% van de omzet wegvalt, kunt u een tegemoetkoming van 90% van de loonsom verwachten.

Op basis van de aanvraag bepaald het UWV de hoogte van het voorschot, ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf kan worden vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest en zullen de bedragen worden gecorrigeerd.

Het bijzondere aan deze maatregel, in vergelijking met de werktijdverkortingsregeling is dat een werkgever ook een NOW-aanvraag kan indienen voor werknemers waarvoor een werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Hierbij kunt u denken aan werknemers met een oproepcontract/nul-urencontract. Ook uitzendbureaus kunnen voor alle uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in loonkosten aanvragen.

Op deze manier worden zoveel mogelijk werknemers doorbetaald tijdens de periode dat het coronavirus heerst en er hoogstwaarschijnlijk minder werk te doen is. Daarnaast kunnen bedrijven hun personeel gewoon aanhouden maar hoeven ze hiervoor niet alle kosten te dragen.

De hierboven besproken regelingen zijn de regelingen waar het meest gebruik van gemaakt wordt en die voor de meeste situaties zullen voldoen. Echter, er zijn natuurlijk ook uitzonderingen en andere gevallen. Wilt u meer weten over speciale gevallen, dan staat de Rechtswinkel Veendam voor u klaar. Neem contact met ons op via telefoon of e-mail met eventuele vragen.

Veelgestelde vragen

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen omtrent het onderwerp Corona en de economische gevolgen, wat betekent dit voor u?.

Liever persoonlijk contact?

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

Bel Mail Chat

Of loop binnen bij ons kantoor aan het Beneden Oosterdiep 57 in Veendam.

Kinder- en partneralimentatie

Echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis en kan grote financiële gevolgen hebben voor de betrokkenen. Indien partners (door middel van huwelijk of een geregistreerd partnerschap om welke reden dan ook uit elkaar gaan betekent dit niet dat zij daarmee ook hun financiële betrekkingen beëindigen. Dit ziet niet enkel op de verdeling van geld en goed maar ook op de onderhoudsverplichting die rechtstreeks voortvloeit uit de wet. In de themamaand echtscheiding berichten wij vandaag over de zaken rondom kinder- en partneralimentatie. Omdat de regels op 1 januari 2020 gaan veranderen, zullen wij met name aandacht besteden aan de veranderende regelgeving.

Wanneer bestaat er recht op partneralimentatie?

Op dit moment betaalt een ex-partner met de meeste (en bij voldoende) draagkracht twaalf jaren lang partneralimentatie tenzij u onderling andere afspraken maakt. Indien de partners geen kinderen hebben en korter dan vijf jaren gehuwd zijn geweest, dan is de wettelijke alimentatieduur beperkt tot de tijd dat u daadwerkelijk gehuwd bent geweest. Hier geldt echter ook dat er onderling andere afspraken gemaakt kunnen worden. Met de wet herziening partneralimentatie zal er vanaf 1 januari 2020 het nodige veranderen. Vanaf deze datum wordt de duur beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Hierop zijn echter een aantal uitzonderingen:

 • Indien de partners kinderen hebben die jonger zijn dan twaalf jaar, dan eindigt de alimentatie niet eerder dan wanneer het jongste kind twaalf jaren wordt. Dit is een aanvulling op de voorgaande regeling. Als het huwelijk bijvoorbeeld acht jaren heeft geduurd en het jongste kind tien jaren is. Dan geldt voor de algemene regeling een recht op alimentatie voor de duur van vier jaar. Dat het jongste kind na twee jaar de leeftijd van twaalf jaren bereikt, zorgt dan niet voor een verkorting van de duur.
 • Indien de partners vijftien jaren of lager gehuwd zijn en de alimentatieontvanger binnen tien jaren vanaf de scheiding een recht op AOW verkrijgt, dan loopt de partneralimentatie door tot op het moment dat het recht op AOW ontstaat.
 • Indien de partners vijftien jaren of lager gehuwd zijn en de ontvanger ouder is dan 50, dan heeft de ontvanger recht op tien jaar partneralimentatie.
 • Als de ontvangende partner opnieuw trouwt of samen gaat wonen, dan vervalt het recht op alimentatie.
 • Als de ontvangende partner meer gaat verdienen en daardoor in het eigen levensonderhoud kan voorzien, komt de alimentatieverplichting eveneens te vervallen.

Wat is de hoogte van partneralimentatie?

De hoogte van de partneralimentatie wordt vaak afgestemd met een daartoe deskundig advocaat of medewerker. Hierbij zijn vele factoren van belang waarbij het zaak is om niet alleen naar de hoogte te kijken, maar eveneens naar de draagkracht van zowel de betalende als de ontvangende partner. In de praktijk blijkt dat goede nakomingsmogelijkheden minstens zo belangrijk zijn als de afspraken omtrent de hoogte van de vergoeding. Het is daarbij van belang dat deze afspraken ook niet in beton gegoten zijn, de betalende partner kan veranderingen in inkomen doormaken waardoor ook de hoogte van de alimentatie moet worden herzien. Dit vraagt om een goede overeenkomst waar beide partijen achter kunnen staan. Graag bespreken wij in een persoonlijk en vrijblijvend gesprek de mogelijkheden om tot een deugdelijke en uitgebalanceerde overeenkomst te komen. Indien partners er onderling niet uitkomen kan een juridische procedure bij de rechtbank gestart worden om een resultaat af te dwingen.

Kinderalimentatie

Alhoewel kinderen op hun achttiende officieel volwassen zijn, zijn de ouders verplicht om te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van hun meerderjarige kinderen tot 21 jaar. Evenals bij partneralimentatie is het van belang om hier onderling goede afspraken over te maken. Daarbij is het onder andere van belang om goed te kijken naar de behoeftigheid van het kind. Wat zijn de daadwerkelijke (redelijk te maken) kosten voor levensonderhoud en studie en in hoeverre kan het kind in zijn eigen behoeften voorzien (bijvoorbeeld door inkomsten uit bijbanen). Indien hierin een tekort bestaat is het goed om naast de partneralimentatie, hierover aanvullende afspraken te maken. Hier geldt ook dat indien de partners er onderling niet uitkomen, een gang naar de rechtbank mogelijk is.

Fiscale aspecten

De alimentatie ontvangende partner dient de ontvangen gelden op te geven als inkomen bij de belastingdienst. De belastingdienst ziet ontvangen alimentatie als een vorm van inkomen waarover inkomstenbelasting betaald moet worden. Daarnaast kan het in bepaalde gevallen zo zijn dat er ook een bijdrage op grond van de Zorgverzekeringswet afgedragen moet worden. De kosten voor onderhoudsverplichting mogen echter als aftrekpost op het inkomen opgegeven waardoor het belastbaar inkomen lager uitvalt op de site van de belastingdienst wordt het navolgende aangegeven:

===

U mag de volgende onderhoudsverplichtingen aftrekken:

 • Periodieke betalingen van partneralimentatie en de losse aanvullingen daarop.
 • Een afkoopsom van partneralimentatie aan uw ex-echtgenoot of een koopsom voor een lijfrente die u hiervoor hebt gestort bij een verzekeraar.
  Dit geldt niet in de volgende gevallen:
  – U betaalt de afkoopsom in de periode dat u duurzaam gescheiden leeft.
  – U woont ongetrouwd samen met uw ex-partner.
 • Ouderdomspensioen dat u als partneralimentatie doorbetaalt.
 • Betalingen voor de verrekening van pensioenrechten, lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen waarvan u de betaalde premies eerder hebt afgetrokken.
 • Bijstand die de Sociale Dienst aan uw ex-partner betaalt en op u heeft verhaald.
 • Andere onderhoudsverplichtingen, zoals pensioenbetalingen aan vroeger huispersoneel of periodieke betalingen voor verplichtingen tot schadevergoeding.
 • Een deel van het eigenwoningforfait, als uw ex-partner in de eigen woning blijft wonen.

De volgende kosten zijn niet aftrekbaar:

 • Advocaat- en proceskosten om de alimentatie vast te stellen, te verlagen of te beëindigen.
 • Pensioenrechten die een pensioenfonds direct aan uw ex-partner uitkeert.

                                                                                                                                  ===

Bovenstaand overzicht is een beknopte en feitelijke weergave voor kinder- en partneralimentatie en kan niet worden opgevat als juridisch advies. Heeft u een persoonlijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om uw persoonlijke situatie te bespreken.

Veelgestelde vragen

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen omtrent het onderwerp Kinder- en partneralimentatie.

Liever persoonlijk contact?

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

Bel Mail Chat

Of loop binnen bij ons kantoor aan het Beneden Oosterdiep 57 in Veendam.

Het ouderschapsplan

Het is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen. Indien partners (huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonend met gezamenlijk gezag) om welke reden dan ook uit elkaar gaan en zij minderjarige kinderen hebben dan moet er samen een ouderschapsplan worden opgesteld. In dit ouderschapsplan worden afspraken gemaakt over de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen.  Alhoewel ouders veelal aangeven het belang van het kind centraal te stellen, blijkt in de praktijk dat er vaak grote verschillen van inzicht bestaan over de vraag welke afspraken de kind-belangen het best dienen. In de themamaand echtscheiding berichten wij vandaag over de zaken rondom het ouderschapsplan.

Wat moet er in een ouderschapsplan staan?

In eerste instantie is het van belang om de zorg en opvoedingstaken onder de ouders te verdelen. Een veel voorkomende verdeling betreft het co-ouderschap. Hierbij verdeelt u de zorgtaken en bijbehorende kosten evenredig over de ouders. Daarbij moet onder andere rekening worden gehouden met werktijden,  schooltijden, vakanties en regelingen voor feestdagen. Een andere mogelijkheid is dat het kind of de kinderen bij één van de ouders gaat wonen en in het plan wordt vastgelegd hoe vaak de andere ouder (en eventueel opa’s, oma’s en andere familieleden) het kind kan zien. Het is daarbij van belang om naast de verdeling zoals bij co-ouderschap ook rekening te houden met buitenschoolse activiteiten van de kinderen (denk bijvoorbeeld aan sport, hobby’s en spelen met vrienden).

De wensen van kinderen

Het is belangrijk dat de kinderen bij het plan worden betrokken. Het belang daarvan zal toenemen naarmate de kinderen ouder zijn en duidelijker kunnen verwoorden welke wensen en verwachtingen zij hebben. Uiteraard zijn de ouders de gezamenlijk opvoeders en is het niet zo dat er altijd uitvoering moét worden gegeven aan de wensen van het kind doch moeten deze serieus in het plan betrokken worden.

De regeling

Als ouders bent u vrij om zelfstandig vorm en inhoud te geven aan het ouderschapsplan. Bedenk echter wel dat het goed is om zaken duidelijk vast te leggen zodat nadien minder snel discussies ontstaan over de gemaakte (of juist niet gemaakte) afspraken. Het is in ieder geval belangrijk om af te spreken bij welke ouder het kind gaat wonen. Dit is ook bij co-ouderschap het geval vanwege de inschrijving bij de gemeente (GBA) en de vraag wie kinderalimentatie ontvangt. Daarnaast is het van belang om aan te geven op welke dagen het kind bij welke ouder verblijft, wie voor het vervoer verantwoordelijk is, hoe zaken omtrent onderwijs, zorg, verjaardagen, feestdagen en vakanties geregeld worden. Omdat de vormgeving niet vast ligt is het goed om als ouders af te wegen welke zaken wel en niet worden vastgelegd. Het is zaak om de meest belangrijke zaken schriftelijk te regelen maar tegelijkertijd enige ruimte open te laten om in goed onderling overleg nadere afspraken te maken voor situaties die niet voorzienbaar waren bij het opstellen van het convenant. Hoe groot deze ruimte zou moeten zijn is enigszins afhankelijk van de mate waarin de ouders elkaar wederzijds vertrouwen. Concreet gezien is het zaak om in ieder geval de navolgende punten vast te leggen:

 • Gezagsverdeling
 • Omgangsregeling
 • Financiën
 • Opvoedingsregels
 • Schoolzaken

Heeft u een geschil over het ouderschapsplan?

Na een aantal goede gesprekken zijn ouders over het algemeen redelijk tevreden met de gemaakte onderlinge afspraken. Naar verloop van tijd kan er echter een verschil van inzicht ontstaan over de vormgeving, uitwerking of niet-nakoming van gemaakte afspraken. Daarnaast is het goed mogelijk dat bepaalde gemaakte afspraken niet langer wenselijk zijn vanwege veranderde omstandigheden. Het is van belang om als ouders elkaar goed op de hoogte te blijven houden van de ontwikkelingen van het kind en de nakoming van het plan met elkaar te bespreken. Het is daarbij aan te raden om eens in de zes maanden de voortgang met elkaar te evalueren en indien noodzakelijk bepaalde gemaakte afspraken schriftelijk te wijzigen.

Heeft u advies of hulp nodig bij het opstellen van een ouderschapsplan? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op zodat wij uw persoonlijke situatie kunnen bespreken. 

Veelgestelde vragen

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen omtrent het onderwerp Het ouderschapsplan.

Liever persoonlijk contact?

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

Bel Mail Chat

Of loop binnen bij ons kantoor aan het Beneden Oosterdiep 57 in Veendam.